ROK IV – Rozkład zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

 

 

 

 

 

9.45 – 11.15

 

ESTETYKA wykład

Prof. I.Lorenc s.109 (s.13)

 

(PhB&V) PHILOSOPHY OF CULTURE lecture dr P.Bursztyka s.108 (s.14)

 

 

HISTORIA FILOZOFII POLSKIEJ wykład prof. S.Pieróg

s.205 (dawny BUW)

11.30 – 13.00

 

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład

dr J.Kloc-Konkołowicz

s.205 (dawny BUW)

 

(PhB&V) Philosophy of Culture tutorial

dr P.Bursztyka s.208 (s.25)

FILOZOFIA KULTURY wykład

prof. Z.Rosińska (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.)

 s.205 (dawny BUW)

Filozofia społeczna ćw. gr.2

dr hab. H.Walentowicz

s.108 (s.14)

 Historia filozofii polskiej ćw.

dr A.Dziedzic s.3 (b.z.)

13.15 – 14.45

 

FILOZOFI A POLITYKI

wykład

prof. B.Markiewicz

s.209 (s.24)

FILOZOFIA NAUKI wykład

prof. W.Strawiński s.109 (s.13)

 

Filozofia religii ćw.

mgr P.Stankiewicz

mgr M.Dobrzański

mgr Ł.Leonkiewicz (I sem.)

 dr P.Okołowski (II sem.)

s.112 (s.10A)

 

Estetyka ćw. gr.2

dr P.Schollenberger (I sem.)

dr A.Wolińska (II sem.) p.107 (p.15)

Filozofia kultury ćw.

dr K.Rosiński (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.)

s.209 (s.24)

 

Filozofia nauki ćw.

 Prof. W.Strawiński s.3 (b.z.)

Estetyka ćw gr.1

dr M.Borowska (I sem.)

dr M.Salwa (II sem.) p.107 (p.15)

 

(PhB&V) SOCIAL PHILOSOPHY

lecture

dr J.Ostrowski s.209 (s.24)

15.00 – 16.30

(PhB&V) Logical Semiotics

tutorial

mgr F.Kawczyński s.110 (s.12)

Filozofia polityki ćw. gr.1

dr A.Nogal s.208 (s.25)

 

Filozofia polityki ćw. gr.2

dr R.Wonicki p.104 (p.17)

Filozofia społeczna ćw. gr.1

 dr J.Ostrowski s.112 (s.10A)

 

FILOZOFIA RELIGII wykład

prof. J.Dobieszewski

s.205 (dawny BUW)

 

(PhB&V) Social Philosophy

tutorial

mgr K.Wolański

mgr N.Juchniewicz s.108 (s.14)

16.45 – 18.15

(PhB&V) LOGICAL SEMIOTICS lecture

dr hab. P.Brykczyński s.110 (s.12)

 

 

 

 

18.30 – 20.00