WYKAZ SEMINARIÓW INSTYTUTU FILOZOFII UW

w roku akademickim 2011/2012

 

LP

TYTUŁ

NAZWISKO

IMIĘ

TEMAT

Sem

TERMIN

DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

1.

Dr

Bieniak-Nowak

Magdalena

Stefan Langton i filozofia końca XII wieku: krytyczna edycja tekstów

I, II

śr. 9.45-11.15 s.110 (s.12)

 

2.

Dr hab.

Bigaj

Tomasz

Metaphysics of science: identity, structures, dispositions

I, II

pon. 11.30-13.00 p.104 (p.17)

 

3.

Dr

Bober

Wojciech

Klasyczne i współczesne koncepcje metaetyczne

I, II

czw. 16.45-18.15 s.208 (s.25)

 

4.

Prof. dr hab.

Dr

Boczar

Tichy

Mieczysław

Rafał

Wybrane zagadnienia z filozofii patrystycznej i średniowiecznej

I, II

X2 pt. 16.45-19.45 p.211 (p.22)

 

5.

Prof. dr hab.

Dobieszewski

Janusz

Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej

I, II

X2 pt. 16.45-19.45 s.109 (s.13)

7.X. (pt.)

6.

Dr

Dziobkowski

Bogdan

Współczesna filozofia języka: obrazkowa teoria znaczenia

I, II

wt. 16.45-18.15 s.112 (s.10A)

 

7.

Dr

Dr hab.

Golińska-Pilarek

Cieśliński

Joanna

Cezary

Rozmaitości filozoficzno-logiczne, czyli zastosowania logiki w filozofii

I, II

śr. 16.45-18.15 s.209 (s.24)

 

8.

Dr

Dr

Górniak

Tiuryn

Adam

Tomasz

Średniowieczne interpretacje "Metafizyki" Arystotelesa (60h)

I

wt. 16.45-20.00 p.211 (p.22)

 

9.

Prof. dr hab.

Górnicka-Kalinowska

Joanna

Motywy moralne

I, II

pt. 11.30-13.00 s.209 (s.24)

 

10.

Dr hab.

Grygianiec

Mariusz

Ontology and Metaontology

(Ontologia i metaontologia)

seminarium dwujęzyczne

I, II

pon. 15.00-16.30 s.209 (s.24)

 

11.

Prof.

Gryz

Jarosław

Filozofia sztucznej inteligencji

I

wt. 15.00-16.30 s.209 (s.24)

 

12.

Prof. dr hab.

Dr hab.

Jadacki

Brożek

Jacek

Anna

Ontologia – Semiotyka – Aksjologia:

imperatywy, normy, ewaluacje

I, II

pon. 13.15-14.45 s.209 (s.24)

 

13.

Dr

Mgr

Juśkiewicz

Trepczyński

Lucyna

Marcin

Heretycy czy rewolucjoniści. Nowożytna myśl niepokorna

I, II

śr. 16.45-18.15 p.210 (p.23)

 

14.

Dr

Dr

Kołakowski

Niecikowski

Andrzej

Jerzy

Filozofia życia - F.Nietzsche, H.Bergson, W.Dilthey, O.Spengler

I, II

X2 czw. 16.45-18.15 s.209 (s.24)

13.X. (czw.)

15.

Prof. dr hab.

Dr

Krajewski

Nowak

Stanisław

Marek

Filozofia dialogu międzyreligijnego

I, II

czw. 9.45-11.15 s.112 (s.10A)

 

16.

Prof. dr hab.

Krajewski

Stanisław

Filozofia matematyki

I, II

pon. 9.45-11.15 s.208 (s.25)

 

17.

Prof. dr hab.

Krajewski

Stanisław

Philosophy of Dialogue and the Plurality of Religions

I, II

czw. 15.00-16.45 s.112 (s.10A)

 

18.

Dr hab.

Książek

Andrzej

Filozofia zen

II

pt. 16.45-18.15 s.108 (s.14)

 

19.

Dr hab.

Książek

Andrzej

Filozofia Tatarkiewicza

II

pt. 9.45-11.15 s.208 (s.25)

 

20.

Prof. dr hab.

Kuczyńska

Alicja

Film jako filozofia

I, II

X2 czw. 9.45-13.00 s.208 (s.25)

 

21.

Prof. dr hab.

Lorenc

Iwona

Estetyka i nowoczesność

I, II

pt. 9.45-11.15 s.112 (s.10A)

 

22.

Prof. dr hab.

Lorenc

Włodzimierz

Spór o humanizm we współczesnej filozofii

I, II

pt. 15.00-16.30 s.112 (s.10A)

 

23.

Dr

Łoziński

Jerzy

Heidegger i inni

I, II

pon. 15.00-16.30 s.109 (s.13)

 

24.

Prof. dr hab.

Łuków

Paweł

Dobre życie, zależność i podatność na skrzywdzenie

I, II

śr. 11.30-13.00 s.112 (s.10A)

 

25.

Prof. dr hab.

Dr

Markiewicz

Nogal

Barbara

Agnieszka

Główne zagadnienia filozofii polityki: powrót klasycznych pojęć: rewolucja

I, II

X2 czw. 16.30-19.30 p.104 (p.17)

 

26.

Dr

Dr

Dr

Nogal (60h)

Ciżewska (ISNS UW)

Marta de Zuniga (INP UW)

 

Agnieszka

 

 

Elżbieta

Kobiety i polityka

I, II

X2 czw. 10.00-13.00 s.208 (s.25)

 

27.

Prof. dr hab.

Dr

Dr

Markiewicz

Nogal

Wonicki

Barbara

Agnieszka

Rafał

Seminarium metodologiczne

I, II

X2 wt. 16.45-19.30 p.104 (p.17)

 

28.

Dr

Dr

Nogal

Wonicki

Agnieszka

Rafał

International Ethics and Politics

I, II

X2 czw. 16.30-19.30 p.104 (p.17)

 

29.

Dr hab.

Marszałek

Robert

Blumenbergowska teoria mitu

I, II

pt. 11.30-13.00 s.110 (s.12)

 

30.

Dr

Mazur

Tomasz

Problemy w stoicyzmie

I, II

czw. 18.30-20.00 s.108 (s.14)

 

31.

Dr

Michalik

Joanna

Język i współczesna metafizyka

I, II

czw. 18.30-20.00 s.112 (s.10A)

 

32.

Dr

Misiuna

Bogdan

Filozoficzne i religijne źródła afirmacji

I, II

X2 pon. 16.45-19.45 s.109 (s.13)

3.X, 17.X. (pon.)

33.

Dr hab.

Misiuna

Krystyna

Wiedza, logika i informacja

I, II

śr. 16.45-18.15 p.111 (p.11)

 

34.

Prof. dr hab.

Mostowski

Marcin

Logika a poznanie

I, II

pt. 16.15-18.15 p.111 (p.11)

 

35.

Prof. dr hab.

Ochocki

Aleksander

Ulubieni filozofowie

I, II

X2 czw. 17.30-19.30 s.109 (s.13)

 

36.

Prof. dr hab.

Odrowąż-Sypniewska

Joanna

Semantyka a pragmatyka: minimalizm, kontekstualizm, relatywizm

I, II

pon. 11.30-13.00 s.209 (s.24)

 

37.

Dr

Okołowski

Paweł

Religia i wartości. Seminarium Elzenbergowskie

I, II

śr. 9.45-11.15 s.108 (s.14)

 

38.

Dr

Ostrowski

Janusz

Heglowska filozofia prawa

I, II

X2 pt. 15.00-18.00 s.209 (s.24)

7.X. (pt.)

39.

Prof. dr hab.

Pieróg

Stanisław

Filozofia polska w tradycji europejskiej. Śladami wielkich sporów (seminarium całoroczne 30 godzin)

I, II

pt. 15.00-17.15 p.210 (p.23)

 

40.

Dr hab.

Dr

Poręba

Kurylewicz

Marcin

Gabriela

Teoria twórczości św. Tomasza z Akwinu

I, II

wt. 18.30-20.00 s.209 (s.24)

11.X. (wt.)

41.

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Rosińska

Migasiński

Zofia

Jacek

Intuicja i rozum

I, II

X2 pt. 15.00-18.00 s.209 (s.24)

14.X. (pt.)

42.

Dr

Różyńska

Joanna

Bioethics

I

wt. 16.45-18.15 s.110 (s.12)

 

43.

Dr

Różyńska

Joanna

Contemporary Consequentialism

II

wt. 16.45-18.15 s.110 (s.12)

 

44.

Dr

Rymkiewicz

Wawrzyniec

Istnienie i czas. Arystoteles przeciwko Heideggerowi

I, II

pt. 16.45-18.15 s.108 (s.14)

 

45.

Dr

Salwa

Mateusz

Filozofia historii sztuki

I, II

śr. 16.45-18.15 p.107 (p.15)

 

46.

Dr

Schollenberger

Piotr

Sztuka i fenomen twórczości artystycznej

I, II

X2 czw. 16.45-19.45 s.209 (s.24)

6.X. (czw.)

47.

Prof. dr hab.

Dr

Strawiński

Kuźniar

Witold

Adrian

Wartości poznawcze w nauce

I, II

śr. 15.00-16.30 s.109 (s.13)

 

48.

Dr

Szyszkowska

Małgorzata

Song as Narrative and Drama

I, II

pon. 9.45-11.15 s.209 (s.24)

3.X. (pon.)

49.

Dr hab.

Tałasiewicz

Mieszko

Wybrane problemy filozofii języka: zagadnienie wyrażeń nominalnych

I, II

X2 wt. 15.00-18.00 s.109 (s.13)

 

WYKAZ KONWERSATORIÓW INSTYTUTU FILOZOFII UW w roku akademickim 2011/2012

50.

Dr

Kloc-Konkołowcz

Jakub

Philosophie und Kritik translatorium/konwersatorium z języka niemieckiego

I, II

pt. 15.00-16.30 s.109 (s.13)

 

51.

Dr

Miśkiewicz

Wioletta

Tłumaczenie filozofii: translacja – transpozycja – transfuzja

I, II

śr. 18.30-20.00 s.209 (s.24)

 

52.

Mgr

Żurba

Melania

Starożytni o moralności i szczęściu

I, II

wt. 16.45-18.15 s.108 (s.14)