WYKAZ SEMINARIÓW W INSTYTUCIE FILOZOFII UW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

 

LP.

TYTUŁ

NAZWISKO

IMIĘ

TEMAT

Sem.

Termin

1.

Dr hab.

Bigaj

Tomasz

Structures in mathematics, physics and philosophy

I, II

pon. 11.30-13.00 p.104 (17)

2.

Dr

Bober

Wojciech

Teorie i problemy w metaetyce

I, II

czw. 16.45-18.15 s.110 (12)

3.

Dr

Borowska

Magdalena

Filozofia i architektura

I

czw. 9.45-11.15 s.110 (12)

4.

Prof.

Dobieszewski

Janusz

Absolut a historia. W kręgu myśli rosyjskiej

I, II

pt. 16.30-19.30 s.109 (13) X2

5.

Dr

Dziobkowski

Bogdan

Współczesna filozofia języka: Wittgenstein

I, II

czw. 16.45-18.15 s.112 (10A)

6.

Mgr

Elliott

Cain

Spinoza and Politics

I, II

wt. 18.30-20.00 s.112 (10A)

7.

Dr

Dr

Górniak

Tiuryn

Adam

Tomasz

Arystotelizm starożytny i średniowieczny: spory wokół koncepcji duszy

I, II

wt. 15.00-16.30 p.211 (p.22)

8.

Dr hab.

Grygianiec

Mariusz

Filozofia umysłu. Wybrane zagadnienia

I, II

pon. 15.00-16.30 s.209 (24)

9.

Dr hab.

Grygianiec

Mariusz

Ontologia osoby: umysł, identyczność i śmierć

I, II

pon. 13.15-14.45 s.216, ul.Nowy Świat 69, ISNS, II piętro

10.

Dr

Dr

Herer

Kozłowski

Michał

Michał

Warsztat Foucaulta

I, II

pt. 16.45-19.45 s.108 (14) X2

11.

Prof.

Górnicka-Kalinowska

Joanna

Wartości i motywy

I, II

pt. 11.30-13.00 s.209 (24)

12.

Prof.

Dr hab.

Jadacki

Brożek

Jacek

Anna

Ontologia – semiotyka – aksjologia. Efektywność komunikacji interpersonalnej

I, II

pon. 13.15-14.45 s.209 (24)

13.

Dr

Kloc-Konkołowicz

Jakub

Philosophie und Kritik

seminarium niemieckojęzyczne

I, II

pt. 15.00-16.30 s.109 (13)

14.

Dr

Dr

Kołakowski

Niecikowski

Andrzej

Jerzy

Problem kryzysu kultury w filozofii końca XIX w. i w w. XX

I, II

czw. 16.45-19.45 p.210 (23) X2

15.

Prof.

Dr

Krajewski

Nowak

Stanisław

Marek

Filozofia dialogu międzyreligijnego

I, II

czw. 9.45-11.15 s.112 (10A)

16.

Prof.

Krajewski

Stanisław

Filozofia matematyki

I, II

pon. 9.45-11.15 s.208 (25)

17.

Dr hab.

Książek

Andrzej

Filozofia buddyzmu zen

I, II

pt. 16.45-18.15 s.108 (14)

18.

Dr hab.

Książek

Andrzej

Antysztuka w perspektywie nowoczesności i ponowoczesności

I, II

pt. 9.45-11.15 s.3 (3)

19.

Prof.

Lorenc

Iwona

Estetyka wobec nowoczesności

I, II

pt. 9.45-11.30 s.112 (10A)

20.

Prof.

Lorenc

Iwona

Rozumienie i interpretacja seminarium doktoranckie i magisterskie

I, II

wt. 11.30-14.30 p.107 (p.15)

21.

Prof.

Lorenc

Włodzimierz

Filozofia hermeneutyczna: jej specyfika, przedstawiciele i miejsce w ramach współczesnej filozofii

I, II

pt. 13.15-14.45 s.208 (25)

22.

Dr

Łoziński

Jerzy

Czytanie Fenomenologii ducha G.W.F. Hegla

I

sob. 18.00-19.30 p.210 (p.23)

23.

Dr

Łoziński

Jerzy

Heidegger i inni

I

pon. 15.00-16.30 s.109 (13)

24.

Prof.

Łuków

Paweł

Reading Parfit

seminarium anglojęzyczne

I, II

śr. 11.30-13.00 s.112 (10A)

25.

Prof.

Dr hab.

Markiewicz

Nogal

Barbara

Agnieszka

Podstawowe zagadnienia z filozofii polityki: dyskurs rewolucji

I, II

czw. 16.45-19.45 p.104 (17)

26.

Dr hab.

Nogal

Agnieszka

Przyjaźń i polityka

I, II

czw. 11.30-13.00 s.110 (12)

27.

Prof.

Dr hab.

Dr

Markiewicz

Nogal

Wonicki

Barbara

Agnieszka

Rafał

Filozofia polityki a polityczna praktyka

I, II

wt. 16.45-19.45 p.104 (17)

28.

Prof.

Dr

Markiewicz

Wonicki

Barbara

Rafał

Seminarium metodologiczne

I, II

wt. 16.45-19.45 p.104 (17)

29.

Prof.

Mostowski

Marcin

Logika a poznanie

I, II

 

30.

Dr hab.

Dr

Nogal

Wonicki

Agnieszka

Rafał

International Ethics and Politics: Economy, Institutions, Practics

I, II

czw. 16.45-19.45 p.104 (17)

31.

Dr hab.

Dr

Nogal

Kloc-Konkołowicz

Agnieszka

Jakub

Wojna i pokój jako podstawowe kategorie filozofii polityki i filozofii społecznej

I, II

czw. 13.15-16.15 p.104 (17) X2

32.

Dr hab.

Marszałek

Robert

Heidegger bez Boga – Bóg z Heideggerem

I, II

pt. 9.45-11.15 s.109 (13)

33.

Dr hab.

Marszałek

Robert

Mit – religia – polityka.

W poszukiwaniu źródeł tożsamości zbiorowej

I, II

pt. 11.30-13.00 s.110 (12)

34.

Dr

Michalik

Joanna

Język i metafizyka

I, II

śr. 18.30-20.00 s.112 (10A)

35.

Prof.

Migasiński

Jacek

Fenomen ciała

I, II

pt. 15.00-18.00 s.209 (24) X2

36.

Dr

Misiuna

Bogdan

Filozoficzne i religijne źródła afirmacji

I, II

czw. 18.30-20.00 s.112 (10A)

37.

Dr hab.

Misiuna

Krystyna

Wiedza, Logika i Informacja

I, II

I sem.: śr. 16.45-18.15 s.109 (13);

II sem.: śr. 16.45-18.15 p.111

38.

Prof.

Miś

Andrzej

Filozofia egzystencjalna

I, II

pt. 9.45-11.15 s.208 (25)

39.

Prof.

Dr

Dr

Odrowąż-Sypniewska

Ciecierski

Puczyłowski

Joanna

Tadeusz

Tomasz

Znak - Język - Rzeczywistość

I, II

pt. 16.45-19.45 s.109 (13) X2

40.

Dr

Okołowski

Paweł

Religia i wartości. Seminarium Elzenbergowskie

I, II

śr. 13.15-14.45 s.112 (10A)

41.

Dr

Ostrowski

Janusz

Aktualność Marksa?

I, II

czw. 17.00-20.00 s.109 (13) X2

42.

Prof.

Paprzycka

Katarzyna

Pojęcie działania intencjonalnego w filozofii działania i w filozofii eksperymentalnej

II

pt. 9.45-11.15 s.108 (14)

43.

Prof.

Paprzycka

Katarzyna

Seminarium doktoranckie „Poznanie – umysł – działanie”

I, II

wt. 11.30-13.00 p.102 (V)

44.

Prof.

Pieróg

Stanisław

Historia i eschatologia. Spór o „sens dziejów” w polskiej myśli nowożytnej. Terminarz spotkań

I, II

pt. 13.15-15.30 p.210 (23) 30h (seminarium całoroczne)

45.

Prof.

Dr

Poręba

Kurylewicz

Marcin

Gabriela

Teoria twórczości według św. Tomasza z Akwinu

I, II

wt. 18.30-20.00 s.209 (24)

46.

Prof.

Dr

Poręba

Ciecierski

Marcin

Tadeusz

Modalności epistemiczne

II

wt. 13.15-14.45 s.109 (13)

47.

Dr

Szyjkowska-Piotrowska

Anna

Face in the age of technological reproducibility

I, II

śr. 9.45-11.15 s.110 (s.12)

48.

Prof.

Rosińska

Zofia

Doświadczenie

I, II

pt. 15.00-18.00 s.209 (24) X2

49.

Dr

Różyńska

Joanna

Ethics and Genetics

I

wt. 15.00-16.30 s.205 (BUW)

50.

Dr

Różyńska

Joanna

Ethics of Human Enhancement

II

wt. 15.00-16.30 s.205 (BUW)

51.

Dr

Rymkiewicz

Wawrzyniec

Nowa metafizyka. Heidegger i postheideggeryści

I, II

pt. 16.45-18.15 s.208 (25)

52.

Dr

Schollenberger

Piotr

Filozofia w ciemni - filozoficzne teorie obrazu fotograficznego

I

czw. 16.45-18.15 s.209 (24)

53.

Prof.

Dr

Strawiński

Kuźniar

Witold

Adrian

Wartości poznawcze w nauce

I, II

śr. 15.00-16.30 s.109 (13)

54.

Dr

Szyszkowska

Małgorzata

Song as Narrative and Drama (30h)

II

pon. 9.45-11.15 s.209 (24) X2

55.

Prof.

Środa

Magdalena

Etyka, polityka, media

I, II

pon. 17.00-20.00 s.109 (13) X2 w ustalonych terminach

56.

Dr hab.

Tałasiewicz

Mieszko

Wybrane zagadnienia filozofii języka: metody filozofii eksperymentalnej

dla doktorantów i studentów II-go stopnia

I, II

czw. 9.45-11.15 s.109 (13)

57.

Dr hab.

Walentowicz

Halina

Z dziejów filozofii społecznej

I, II

czw. 11.30-13.00 s.112 (s.10A)

 

WYKAZ KONWERSATORIÓW W INSTYTUCIE FILOZOFII UW

W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

 

58.

Dr hab.

Wójtowicz

Anna

Kryteria racjonalności wnioskowań

I, II

śr. 11.30-13.00 s.109 (13)

59.

Prof.

Dr

Dobieszewski

Mach (gościnnie)

Janusz

Jakub

Epistemologia doświadczenia religijnego. Czytanie „Światła wieczności” Siergieja Bułgakowa

I, II

pt. 16.45-19.45 s.112 (10A) X2

60.

Dr hab.

Książek

Andrzej

Filozofia Tatarkiewicza

II

pt. 18.30-20.00 s.108 (14)