WYKŁADY MONOGRAFICZNE 2011/2012 - INSTYTUT FILOZOFII UW

LP.

TYTUŁ

NAZWISKO

IMIĘ

TEMAT

Sem.

TERMINY

1.

Dr

Bieniak-Nowak

Magdalena

Polish Brethren: The Radical Reformation in Poland

I, II

wt. 18.30-20.00 s.112 (s.10A)

2.

Dr hab.

Brożek

Anna

Recent Polish Philosophy: the Lvov-Warsaw School

I

kurs internetowy

3.

Dr hab.

Brykczyński

Piotr

Logical Semiotics

I, II

pon. 16.45-18.15 s.110 (s.12)

4.

Dr

Bursztyka

Przemysław

Introduction to philosophy of culture

I, II

wt. 9.45-11.15 s.108 (s.14)

5.

Dr

Ciecierski

Tomasz

Introduction to Pragmatics (60 h)

I

czw. 15.00-16.30 s.209 (s.24)

pt. 11.30-13.00 s.108 (s.14)

6.

Prof. dr hab.

Dobieszewski

Janusz

Filozofia religii

I, II

pt. 15.00-16.30 s.205 (dawny BUW)

7.

Dr

Dziedzic

Anna

Filozofia przełomu antypozytywistycznego w Polsce

I

czw. 16.45-18.15 s.112 (s.10A)

8.

Dr

Dziedzic

Anna

Modernistyczna filozofia i psychologia religii

II

czw. 16.45-18.15 s.108 (s.14)

9.

Dr

Grudzińska

Justyna

Dynamiczne teorie znaczenia

I

czw. 11.30-13.00 s.108 (s.14)

11.

Prof. dr hab.

Hołówka

Jacek

Introduction to Philosophy

I, II

śr. 15.00-16.30 s.209 (s.24)

12.

Prof. dr hab.

Hołówka

Jacek

Nowe teorie świadomości

I, II

czw. 9.45-11.15 s.209 (s.24)

13.

Dr

Kloc-Konkołowicz

Jakub

Filozofia społeczna

I, II

wt. 11.30-13.00 s.205 (dawny BUW)

14.

Prof. dr hab.

Lorenc

Iwona

Estetyka

I, II

wt. 9.45-11.15 s.109 (s.13)

15.

Prof. dr hab.

Markiewicz

Barbara

Filozofia polityki

I, II

wt. 13.15-14.45 s.209 (s.24)

16.

Dr hab.

Marszałek

Robert

Idea jedności Słowian a historiozofia polska i europejska XIX i XX wieku

I, II

pon. 13.15-14.45 s.109 (s.13)

17.

Dr

Miłkowski

Marcin

Explaining the Computational Mind

I

śr. 9.45-11.15 s.209 (s.24)

18.

Dr hab.

Misiuna

Krystyna

Wnioskowania supraklasyczne

I, II

czw. 11.30-13.00 p.111 (p.11)

19.

Prof. dr hab.

Mostowski

Marcin

Kognitywistyka, wprowadzenie do nauk o poznaniu (wykład – 60h, konwersatorium – 60h)

I, II

wykład (60 h):

czw. 13.15-14.45 p.111 (p.11)

konwersatorium (60 h):

pt. 14.00-16.00 p.111 (p.11)

20.

Dr

Miśkiewicz

Wioletta

Między Lwowem a Getyngą. U źródeł fenomenologii analitycznej

I

pt. 9.45-11.15 s.110 (s.12)

21.

Dr

Miśkiewicz

Wioletta

Analiza struktury ontologicznej dzieła sztuki

II

wt. 15.00-16.30 s.209 (s.24)

22.

Dr

Nogal

Agnieszka

Współczesne działania polityczne (nieposłuszeństwo, kontestancja, ruch obywatelski)

I, II

wt. 11.30-13.00 s.107 (dawny BUW)

23.

Dr

Nowak

Marek

Saint-Martin jako filozof religii i filozof kultury

II

czw. 11.30-13.00 s.110 (s.10A)

24.

Prof. dr hab.

Omyła

Mieczysław

Logika niefregowska a pragmatyka logiczna

I, II

pon. 11.30-13.00 s.205 (dawny BUW)

25.

Dr

Ostrowski

Janusz

Postheglowska filozofia dziejów a teologia polityczna Carla Schmitta

I, II

pon. 15.00-16.30 s.112 (s.10A)

26.

Dr

Ostrowski

Janusz

Social Philosophy

I, II

pt. 13.15-14.45 s.209 (s.24)

27.

Prof. dr hab.

Paprzycka

Katarzyna

Introduction to Philosophy of Mind

I, II

kurs internetowy

28.

Prof. dr hab.

Pieróg

Stanisław

Historia filozofii polskiej

I, II

pt. 9.45-11.15 s.205 (dawny BUW)

29.

Prof. dr hab.

Pieróg

Stanisław

Optymizm i pesymizm w nowożytnej filozofii dziejów

I, II

pt. 13.15-14.45 s.108 (s.14)

30.

Dr hab.

Poręba

Marcin

The Concept of Function and Philosophy

I, II

pon. 18.30-20.00 s.205 (dawny BUW)

31.

Prof. dr hab.

Dr hab.

Rosińska (I sem.)

Okopień (II sem.)

Zofia

Krzysztof

Filozofia kultury

I, II

śr. 11.30-13.00 s.205 (dawny BUW)

32.

Dr

Dr

Szyszkowska

Schollenberger

Małgorzata

Piotr

Aesthetic Experience in Philosophy

I

śr. 15.00-16.30 s.107 (dawny BUW)

33.

Prof. dr hab.

Strawiński

Witold

Filozofia nauki

I, II

śr. 13.15-14.45 s.109 (s.13)

34.

Dr

Wonicki

Rafał

Human Rights and Global Justice

I, II

pon. 16.45-18.15 s.209 (s.24)

35.

Prof. dr hab.

Wójtowicz

Krzysztof

Logika z elementami metod formalnych (90 godzin: 45 sem. I, 45 sem. II)

I, II

śr. 9.00-11.15 s.205 (dawny BUW)