Zakupy na Uniwersytecie Warszawskim

Zamówienia publiczne

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych nie wprowadza przepisów nakazujących zamawiającym, w związku z podniesieniem progu swobodnego wyboru wykonawców, wprowadzenie szczególnych procedur dokonywania wyboru firm realizujących umowy o wartości netto do 128 079,00 zł.

Należy jednak pamiętać, że podniesienie progu nie oznacza, iż wydatki o wartości do 30.000 euro przestały być zamówieniami publicznymi. Koniecznym jest zatem właściwe udokumentowanie zasad wyboru wykonawcy. Zamawiający nie powinien zupełnie swobodnie i bez żadnego udokumentowania zasad wyboru wykonawcy wydatkować kwot niższych niż wskazane w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający po wejściu w życie nowych przepisów musi udokumentować, że nie narusza przepisów art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych tj. udzielane zamówienia nie są dzielone w celu ominięcia procedur przetargowych.

Zamawiający jest zobowiązany wykazać, że wybór wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych również nastąpił z poszanowaniem zasad konkurencji i zapewnienia oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

  • Papier ksero i papier kancelaryjny.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-115/2019 ( część 1 ) na „Dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego na okres 12 miesięcy od dnia 25.11.2019 r. lub do wyczerpania kwoty” została wybrana firma: EKO-BIURO Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05

  • Artykuły biurowe.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-127/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2020 r.” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 84. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2020 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

  • Artykuły higieniczne.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-362-135/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2020″ została wybrana ADATEX Robert Grabarczyk ul. Dr Perzanowskiej 61GA, 26-610 Radom na okres 12 miesięcy od dnia 07.01.2020 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

  • Sprzęt biurowy, usługi i roboty budowlane.

Dokonując zakupów sprzętu biurowego należy kierować się ustawą o zamówieniach publicznych.

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223,poz 1655, z późń. zm.)

Remonty, konserwacje

Konieczne jest sporządzania umowy na wykonanie pracy, podpisana przez Radcę Prawnego UW i  zaakceptowana przez Kanclerza ds. Technicznych

  • Kupno biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej, promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów.

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-106/2019 w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biuro WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn).

Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie.

Zasady rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem Firmy WhyNotTRAVEL znajdują się na stronie  http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe

  • Zakup książek.

Książki zamawiamy przez Bibliotekę WFZ UW.
Zakupione książki rejestrujemy w Bibliotece WFZ UW.

Skip to content slot gacor slot gacor slot gacor https://ibufoundation.or.id/totoup/ situs toto situs toto situs toto slot gacor slot gacor bento4d https://kel-pakelan.kedirikota.go.id/toto/ https://kel-pakelan.kedirikota.go.id/thai/ https://binaprajapress.kemendagri.go.id/lib/ situs toto situs togel slot gacor situs toto toto slot slot gacor situs togel situs toto situs togel https://bpkad.belukab.go.id/thai/ situs toto slot gacor situs togel slot gacor monperatoto monperatoto monperatoto slot gacor slot gacor slot gacor monperatoto slot gacor slor gacor