Strona Główna > Wydział > Kierownictwo

Kierownictwo

Tutaj znajdą Państwo informacje na temat aktualnego kierownictwa Instytutu Filozofii wraz z terminami dyżurów.

Dziekan Wydziału Filozofii UW
prof. dr hab. Paweł Łuków
dyżur: wtorki, godz. 11:30-13:00, pok. 8
tel. 22-55-20-167, e-mail:
p.w.lukow@uw.edu.pl

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą 
prof. ucz. dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz
dyżur:
wtorki, godz. 13:30-15.00, pok. 106
piątki, godz. 13:15-14:45, pok. 106
tel. 22-55-23-700, e-mail: j.kloc-konkolowicz@uw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich
Kierownik Jednostki Dydaktycznej

prof. ucz. dr Bogdan Dziobkowski
dyżur:
środy, godz. 13:00-14:00, dyżur zdalny: meet.google.com/qob-qqun-mkw
piątki, godz. 15:15-16:15, pok. 106
tel. 22-55-23-700, e-mail: b.dziobkowski@uw.edu.pl

Kierownik studiów doktoranckich
prof. ucz. dr hab. Agnieszka Nogal
dyżur: wtorek, godz. 11:30-13:00, pok. 104
tel. 22-55-23-709, e-mail: a.nogal@uw.edu.pl

Kierownik  International Studies in Philosophy
dr hab. Adrian Kuźniar
dyżur: środy, godz. 14:45-15:45, pok. 104
tel. 22-55-23-719, e-mail: adrian_kuzniar@uw.edu.pl 

Kierownik studiów zaocznych i podyplomowych
prof. ucz. dr hab. Anna Wójtowicz
dyżur: środy, godz. 11:45-12:45, pok. 111
tel. 22-55-23-706, e-mail:
amwojtow@uw.edu.pl

Kierownik studiów Kognitywistyka
dr hab. Justyna Grudzińska-Zawadowska
dyżur: wtorki, godz. 14:00-15:00, pok. 10
tel. 22-55-20-188, e-mail: j.grudzinska@uw.edu.plkognitywistyka@uw.edu.pl

Kierownik studiów Bioetyka
prof. dr hab. Paweł Łuków
dyżur: wtorki, godz. 11:30-13:00, pok. 8
tel. 22-55-20-167, e-mail: p.w.lukow@uw.edu.pl