Strona Główna > Wydział > Sekretariaty

Sekretariaty

Sekretariaty (studencki, ds. pracowniczych i doktoranckich, kognitywistyka, ds. badań naukowych) zmieniają organizację pracy, przechodząc na tryb pracy zdalnej. Wszelkie sprawy proszę kierować na stosowne adresy mailowe. W sprawach wymagających kontaktu osobistego zaplanowane są dyżury:

Sekretariat ds. pracowniczych i doktoranckich: wtorki i czwartki, godz. 10.00-14.00.

Sekretariat studencki (filozofia, ISP): środy godz. 10.00-14.00, piątki godz. 11.00-15.00.

Sekretariat studencki (kognitywistyka): wtorki i czwartki, godz. 10.00-14.00.

Mając na uwadze zalecenia Rektora UW i Dziekana WFiS, dotyczące ograniczenia kontaktów osobistych, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy. Dokumenty można zostawiać w odpowiednich skrytkach na pierwszym piętrze IF.  Skrytki pracowników administracyjnych znajdują się po prawej stronie.

Kierownik Sekretariatów
Sekretariat pracowniczy I
Sekretariat studiów doktoranckich, Przewody doktorskie

Edyta Bieńkowska
tel. 22-55-20-140
e-mail: edyta-b@uw.edu.pl
pokój 105 (I piętro)
poniedziałek: 10:00-15:00
wtorek: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-15:00

Sekretariat pracowniczy II
Anna Szpilowska
tel. 22-55-23-713
e-mail: anna.szpilowska@uw.edu.pl
pokój 105 (I piętro)
poniedziałek: 9:00-14:00
wtorek: 9:00-14:00
środa: dzień wewnętrzny (bez interesantów)
czwartek: 9:00-14:00
piątek: 9.00-13:00

Sekretariat ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą:

Sekretariat ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą pracuje zdalnie. Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres mailowy badaniaIF@uw.edu.pl.

W sprawach wymagających kontaktu osobistego, zaplanowano dyżury w godz. 10-14, jednakże mając na uwadze zalecenia Dziekana dotyczące ograniczenia kontaktów osobistych, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy i umówienie spotkania.

Dokumenty można pozostawiać w skrytce Sekretariatu na pierwszym piętrze IF (skrytka „Sekcja badań”).

Obsługa finansowa: Beata Kalińska

Doradztwo w sprawach dotyczących wniosków grantowych:
prof. ucz. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek oraz dr Marta Zaręba

Beata Kalińska (Obsługa Finansowa)
tel. 22-55-23-750
e-mail: b.kalinska@uw.edu.pl
pokój 314 (III piętro)

Anna Miąskiewicz  (subwencja, środki Dyrekcji IF UW)
tel. 22-55-23-744
e-mail: a.miaskiewicz2@uw.edu.pl
pokój 314 (III piętro)
wtorek: 10:00-14:00
piątek: 10:00-14:00

Marta Wiszniewska-Radzka  (granty, subwencja, środki Dyrekcji IF UW)
tel. 22-55-23-748
e-mail: m.wiszniewska4@uw.edu.pl
pokój 314 (III piętro)
poniedziałek: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-14:00

Anna Zuber (granty, subwencja, środki Dyrekcji IF UW) 
tel. 22-55-23-752
e-mail: a.zuber@uw.edu.pl
pokój 314 (III piętro)
wtorek: 10:00-14:00
piątek: 10:00-14:00

Sekretariat studiów Kognitywistyka
Monika Pomijan-Mróz
tel. 22-55-23-719
e-mail: m.pomijan-mroz@uw.edu.pl
pokój 305 (III piętro)
wtorek: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-14:00

Sekretariat studiów Bioetyka
Sprawy socjalne studentów
Dominika Szkoda
tel. 22-55-23-701
e-mail: d.szkoda3@uw.edu.pl
pokój 305 (III piętro)
poniedziałek: 10:00-14:00
wtorek: 10:00-14:00
piątek: 10:00-14:00

Sekretariat studiów dziennych: filozofia I°, filozofia II° (licencjat z filozofii), filozofia II° (licencjat obcy)
Alicja Chybińska
tel. 22-55-23-702
e-mail: a.chybinska@uw.edu.pl
pokój 100 (I piętro)
poniedziałek: 10:00-17:00
wtorek: 10:00-15:00
środa: 10:00-14:00
czwartek: 11:30-16:30
piątek: 10:30-14:30

Sekretariat studiów niestacjonarnych (zaoczne i podyplomowe)
Sekretariat studiów International Studies in Philosophy

Ewa Frączek
tel. 22-55-23-734
e-mail: ewa.fraczek@uw.edu.pl
pokój 100 (I piętro) 
środa: 10:00-14:00
piątek: 11.00-15:00
W soboty zjazdowe: 10:00-15:00

Pełnomocnik ds. USOS
Alicja Chybińska
tel. 22-55-23-702
e-mail: a.chybinska@uw.edu.pl
pokój 100 (I piętro)
wtorek: 10:00-11:00
czwartek: 15:00-16:00

Pełnomocnik ds. specjalizacji nauczycielskiej
dr hab. Magdalena Borowska

Kierownik Pracowni Dydaktyki Filozofii
środa, 15:00-16:30, pok. 107
tel. 22-55-20-144
e-mail: mborowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Promocji IF UW
dr Karolina Rychter
tel. +48 604-185-064
e-mail: filozofia.promocja@uw.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus
dr hab. Tadeusz Ciecierski
czwartek, godz. 13:30-15:00, sala nr 42, ul. Nowy Świat 69, IV piętro.
e-mail: tciecierski@obf.edu.pl

Administrator budynku
mgr inż. Roman Kalinowski
wszelkie awarie i potrzeby remontowe prosimy zgłaszać drogą elektroniczną
tel. 22-55- 20-257, tel. kom. 728 870 172
e-mail: r.kalinowski@uw.edu.pl

Zakupy, ewidencja środków trwałych
mgr Zbigniew Kisiela
poniedziałek – piątek, godz. 09:00-15:30, pok. 308
tel. 22-55-20-243, 664-026-752
e-mail: z.kisiela@uw.edu.pl

Portiernia
tel. 22-55-20-122

Strona internetowa Instytutu Filozofii: ogloszenia.if@uw.edu.pl

Rezerwacja sal: m.starczewska4@uw.edu.pl