Zapraszamy na spotkania z doradcą Biura Karier UW.

05.03 Speed recruiting w praktyce

25.02 Jak właściwie ubrać się do pracy i na rozmowę rekrutacyjną?

17. konferencja “Przeglądu Filozoficznego”: ROMAN INGARDEN. PYTANIA FUNDAMENTALNE

24-25.04 Logiczna struktura świata. Aksjologiczna wizja patriotyzmu.

28.02 Knowing the Qualitative: Colour, Consciousness, and Objectivity

19.02 The Duality of the I – The Realistic Approach to the Idea of the Self