Wydziałowa Rada Doktorantów Instytutu Filozofii UW

Działanie III.3.2. „Promocja badań naukowych”

Stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”

Spotkanie kandydata na dziekana- prof. Tomasza Bigaja

Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Filozofii UW

Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim na I miejscu w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020

Semiotic Discussion on Barthes