31.05 Zaproszenie na seminarium Znak-Język-Rzeczywistość.

29.05 Zaproszenie na szkolenie dotyczące wykorzystania: Web of Science, Journal Citation Reports, Endnote i InCites do gromadzenia bibliografii oraz analizy dorobku naukowego.

24.05 Filozofia dla niefilozofów

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta (typu post-doc)

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe

XI Polski Zjazd Filozoficzny

„International Philosophy of Culture Week”, 08 – 11.06. 2019, IF UW