Godziny dziekańskie 17 grudnia 2019 r. w Instytucie Filozofii

20.12 Dominique Lestel o kosmohumanistyce i zoofuturyzmie

Dr Bogdan Dziobkowski został powołany na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej

WOKÓŁ HISTORII SPOŁECZNEJ: NACJONALIZM I AUTORYTARYZM

13.12 Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość

2020 Joint Postdoctoral Fellowship Program / St.Petersburg – Berlin

15-16.06 Warsztaty mistrzowskie z Prof. Françoisem Recanatim