22.11 Sprawiedliwa elektronika – spotkanie akademickiej grupy roboczej

26.11 Seminarium Instytutu Filozofii

Konkurs Tel Aviv University

Mobilność CEEPUS dla pracowników naukowych (na rok akademicki 2020/21)

Mobilność CEEPUS dla studentów i doktorantów (na rok akademicki 2020/21)

PROM | Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskieg

Wybory do Komitetu Nauk Filozoficznych PAN