GODZINY DZIEKAŃSKIE – 27 stycznia 2020 – niesamodzielni nauczyciele akademiccy

31.01 Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich

23.01 Zaproszenie na spotkanie: Gorzka pigułka

Konkursy w ramach umów bilateralnych

European Congress of Analytic Philosophy

Uwaga: wolne stypendium CEEPUS na Uniwersytecie Karola w Pradze

Koło Bioetyki zaprasza na spotkanie