12-18.07.2021 Philosophical foundations of interdisciplinary research

28.09 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Moniki Woźniak

29.09 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Witolda Wachowskiego

Prof. Joanna Golińska-Pilarek powołana do Rady Narodowego Centrum Nauki

Stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”

Przewodnik dla nowych studentów 2020

II tura rejestracji na zajęcia na Wydziale Filozofii