We czwartek 5 marca o godz. 18:30 Zakład Estetyki IF UW zaprasza na wykład Carstena Friberga pt. The Intransparent Society? Aesthetics and surveillance capitalism.

28.02 Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość

Czasopismo „Sztuka i Filozofia”, Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na ogólnopolską konferencję naukową „Wokół Marii Anto. Między reprezentacją a kreacją”, która odbędzie się w dniach 22-23.06.2020.

Grant NCN MAESTRO dla dr hab. prof. ucz. Cezarego Cieślińskiego

Instytut Filozofii WFiS UW poszukuje pracownika do Sekretariatu Dydaktycznego

Zapraszamy na spotkania z doradcą Biura Karier UW.

05.03 Speed recruiting w praktyce