Mikrogranty dla naukowców i doktorantów UW i WUM

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Dołącz do oficjalnej grupy studentów UW!

Dr Mateusz Łełyk laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Bardzo miło nam poinformować, że dr Mateusz Łełyk został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za doktorat pt. Axiomatic Theories of Truth, Bounded Induction and Reflection Principles Informacje o nagrodach: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,dok.html

Zaproszenie do zgłaszania odczytów na seminarium Znak-Język-Rzeczywistość w roku akademickim 2018/19

Jesteśmy zainteresowani odczytami, które podejmują szeroko rozumianą problematykę ogólnej teorii znaków, w skład której wchodzą m.in. wybrane badania z zakresu filozofii (filozofia języka, filozofia umysłu, logika filozoficzna, semantyka, pragmatyka, metodologia nauk, historia idei semiotycznych), lingwistyki (syntaktyka, semantyka, pragmatyka), psychologii (psycholingwistyka, psychologia poznawcza), kognitywistyki, teorii prawa, logiki formalnej, nauk społecznych oraz informatyki. Zgłoszenia prosimy uprzejmie przesyłać na […]

Lista osób zakwalifikowanych na rozmowę ustną na WISIP

Interview schedule 10 -11. 07 – WISIP

06.07 i 09.07 Urlopy w pracy części sekretariatów IF

6 lipca sekretariat studiów doktoranckich i WISIP będzie nieczynny z powodu urlopu. 6 i 9 lipca sekretariat Kognitywistyki i Bioetyki będzie nieczynny z powodu urlopu wypoczynkowego.