Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów warszawskich uczelni!

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w IF UW

Szkoły letnie w programie ZIP

Informacja o współpracy z Uniwersytetem Otwartym

Studia zaoczne w Instytucie Filozofii – rekrutacja trwa!

20.09 Seminarium “New Research on the Square of Opposition”

Stypendium Ministra dla doktorantów na rok 2018/2019