Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim zajęła I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019

21 st Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry – zaproszenie

Konferencja naukowa „Wokół Erny Rosenstein. Między słowem a obrazem”

XI Polski Zjazd Filozoficzny

16. konferencja „Przeglądu Filozoficznego”: Peter Strawson. Zwrot Metafizyczny

„International Philosophy of Culture Week”, 08 – 11.06. 2019, IF UW

Rejestracja na zajęcia