WFiS UW
z kategorią naukową A+

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr ODW-865/KAT/2018 Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał najwyższą kategorię naukową A+.