Filozofia

Myśli skądinąd mętne i niewyraźne filozofia ma rozjaśnić i ostro odgraniczyć.
Ludwig Wittgenstein

Filozofia, jak żadna inna dyscyplina akademicka, wszechstronnie rozwija sprawności intelektualne studenta.  Ćwiczy inteligencję, zdolność przyswajania sobie nowych umiejętności, rozbudza wyobraźnię. Uczy precyzyjnego, logicznego myślenia oraz jasnego wyrażania myśli.

W trakcie studiów filozoficznych studenci  otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu historii filozofii, zdobywają wiedzę na temat aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach filozoficznych, a także mają możliwość zapoznania się z ogólną problematyką nauk humanistycznych oraz z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi nauk ścisłych.

Skip to content