Mobilność

Erasmus: Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć STA KA103/2020 (ROK AKADEMICKI 2020/2021 oraz 2021/2022)

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło nabór na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (w latach akademickich 2020/21 oraz 2021/22). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami i kryteriami kwalifikacji:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2021/04/Zasady-E_2020_21_STA_bez-konkursu.pdf

W celu złożenia wniosku (Wydział Filozofii będzie prowadził rekrutację permanentną, patrz: punkt C.3 zasad i kryteriów kwalifikacji) należy:

1/ Ustalić indywidualnie z uczelnią partnerską (lista partnerów poniżej), czy pracownik może zrealizować na niej staż dydaktyczny,

2/ Przygotować i wypełnić wspólnie z uczelnią partnerską Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching) [wizyta obejmować powinna 8 godzin wykładów/zajęć], zgodnie ze wzorem:

http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-nauczycieli-akademickich-sta-2020-2021/

3/ Wypełnić Zgłoszenie kandydatury na wyjazd typu STA dostępne na stronie:

http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-nauczycieli-akademickich-sta-2020-2021/

4/ Prawidłowo wypełnione skany podpisanych Indywidualnego programu nauczania i Zgłoszenia kandydatury na wyjazd typu STA prosimy przesyłać na adres koordynatora Erasmus (Tadeusza Ciecierskiego): taci@uw.edu.pl oraz na adres Anny Szpilowskiej: anna.szpilowska@uw.edu.pl.

Erasmus: Academic staff mobility for teaching STA KA103/2020

(ACADEMIC YEARS 2020/2021 and 2021/2022)

International Relations Office of the University of Warsaw announced a call for academic teachers’ mobility within the Erasmus program (in the academic years 2020/21 and 2021/22). We kindly ask you to read the general rules and eligibility criteria:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2021/04/Zasady-E_2020_21_STA_bez-konkursu.pdf

In order to apply (the Faculty of Philosophy will conduct permanent recruitment, see point C.3 of the rules and eligibility criteria) you should:

1/ Determine individually with the partner university (list of partners below) whether the faculty member can complete a teaching internship there,

2/ Prepare and fill in together with the partner university Staff Mobility for Teaching [the visit should include 8 hours of lectures/classes], available at:

3/ Fill in the Application for STA mobility available at:

4/ Please send duly filled in scans of both documents to the Erasmus coordinator (Tadeusz Ciecierski): taci@uw.edu.pl and to Mrs. Anna Szpilowska: anna.szpilowska@uw.edu.pl.

Lista uczelni partnerskich/Partner universities:

Nazwa uczelni/NameKod Erasmus/Erasmus CodeKontakt (e-mail) lub strona www/Contact or website
Katholieke Universiteit LeuvenB  LEUVEN01elke.timmermans@int.kuleuven.be
Uniwersytet w SplicieHR SPLIT01ljubicic@ffst.hr
Univerzita Palackeho w OłomuńcuCZ OLOMOUC01filip.tvrdy@upol.cz
Uniwersytet Karola w PradzeCZ PRAHA07dekanat@fhs.cuni.cz
Uniwersytet w HelsinkachSF HELSINK01niina.jokela@helsinki.fi
Université de NantesF  NANTES01Patrick.Lang@univ-nantes.fr
UNIVERSITE COTE D’AZURF  NICE42Melanie.PLOUVIEZ@univ-cotedazur.fr
Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)F  PARIS001mvorms@gmail.com
Panepistimio KritisG  KRITIS01tsinorema@fks.uoc.gr
Universitat de BarcelonaE  BARCELO01http://www.ub.es
Universidad del Pais VascoE  BILBAO01http://www.ehu.es
Universidad de OviedoE  OVIEDO01http://www.uniovi.es
Universiteit van Amsterdam*NL AMSTERD01J.K.Szymanik@uva.nl
Universiteit TwenteNL ENSCHED01i.broekman@utwente.nl
Freie Universität BerlinD  BERLIN01incoming@fu-berlin.de
Ruhr-Universität BochumD  BOCHUM01jutta.schmid@uv.ruhr-uni-bochum.de
Johannes-Gutenberg-Universität MainzD  MAINZ01sokrates@verwaltung.uni-mainz.de
Universität Osnabrück**D  OSNABRU01http://www.uni-osnabrueck.de
Universität StuttgartD  STUTTGA01http://www.uni-stuttgart.de
Istanbul UniversitesiTR ISTANBU03intacrel@istanbul.edu.tr
Universita degli Studi di BariI  BARI01juliaponzio@hotmail.com
Universita degli Studi di BariI  BARI01susan.petrilli@uniba.it
Universita degli Studi di CataniaI  CATANIA01andrea.rapisarda@ct.infn.it
Universita degli Studi di Catania***I  CATANIA01adriana.distefano@unict.it
Universita degli Studi di PadovaI  PADOVA01riccardo.quinto@unipd.it
Universita degli Studi Roma TreI  ROMA16http://www.uniroma3.it
Universita degli Studi di TorinoI  TORINO01http://www.unito.it

* – tylko logika/logic only

** – tylko kognitywistka/cognitive science only

*** – tylko logika i kognitywistyka/only logic and cognitive science

Skip to content