Bioetyka

Przetrwanie człowieka może zależeć od etyki opartej na wiedzy biologicznej – stąd bioetyka
Van Rensselaer Potter

Bioetyka to stosunkowo nowa, dynamicznie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina wiedzy i praktyki społecznej zajmująca się etycznymi oraz społeczno-kulturowymi, prawnymi i polityczno-ekonomicznymi aspektami rozwoju nauk medycznych i biologicznych, a także innych dyscyplin, których bezpośrednim przedmiotem badań bądź oddziaływań jest życie i zdrowie ludzi, dobrostan zwierząt lub środowisko naturalne.

Studenci bioetyki zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etyki i filozofii, prawa, socjologii, antropologii oraz nauk politycznych. Zapewniamy nowatorskie, interaktywne metody nauczania, praktyki oraz zajęcia w języku polskim i angielskim. Większość zajęć to seminaria, konwersatoria i praktyki, przygotowujące przyszłych absolwentów do praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności.