Imię i nazwisko Zakład Adres e-mail Dyżury
Adam Andrzejewski Zakład Historii Filozofii Współczesnej
a.andrzejewski[at]uw.edu.pl
piątki 18:30 – 19:30 meet.google.com/nsi-rids-eei
Michał Barcz Zakład Epistemologii
michal[at]barcz.pl
wtorki 9:00 – 9:45 meet.google.com/fea-gxkh-bvs
Katarzyna Bielińska-Kowalewska Zakład Etyki
katarzyna.bielinska[at]uw.edu.pl
wtorki 18:30 – 20:00 meet.google.com/ayn-uxgx-qzb
Magdalena Bieniak Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
magdalena.bieniak[at]uw.edu.pl
poniedziałki 14:00-15:00 meet.google.com/xnb-tzyi-dom
Tomasz Bigaj Zakład Filozofii Nauki
t.f.bigaj[at]uw.edu.pl
środy 13:00 – 14:00 meet.google.com/dzz-joyj-vxa
Magdalena Borowska Zakład Estetyki
mborowska[at]uw.edu.pl
środy 14:45 – 16:15 meet.google.com/fzg-adiu-yns
Anna Brożek Zakład Semiotyki Logicznej
abrozek[at]uw.edu.pl
środy 9:00-10:00 meet.google.com/gab-dnrt-nqu
Przemysław Bursztyka Zakład Filozofii Kultury
pbursztyka[at]uw.edu.pl
wtorki 17:00 – 18:30 meet.google.com/crx-uihi-khm
Tadeusz Ciecierski Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
taci[at]uw.edu.pl
poniedziałki 14:00 – 15:00 meet.google.com/ygs-byhv-ohr
Cezary Cieśliński Zakład Logiki
c.w.cieslinski[at]uw.edu.pl
czwartki 15:30-16:30 meet.google.com/qyc-dobn-ymd
Janusz Dobieszewski Zakład Filozofii Religii
dobieszewski[at]uw.edu.pl
urlop naukowy
Michał Dobrzański Zakład Filozofii Społecznej
michaldobrzanski[at]uw.edu.pl
czwartki 15:00 – 16:00 meet.google.com/cse-jrdr-ypx
Bartosz Działoszyński Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
b.dzialoszynsk[at]uw.edu.pl
piątki 10:00 – 11:30 meet.google.com/ida-gomn-yoy
Anna Dziedzic Zakład Historii Filozofii Polskiej
anna.dziedzic[at]uw.edu.pl
piątki 11:30 – 13:00 meet.google.com/wsn-rbqm-rxd
Bogdan Dziobkowski Zakład Filozofii Analitycznej
b.dziobkowski[at]uw.edu.pl
środy 13:00-14:00 meet.google.com/qob-qqun-mkw
piątki 15:15-16:15 KP 3, pokój 106
Magdalena Gawin Zakład Filozofii Polityki
m.gawin[at]uw.edu.pl
wtorki 9:45 – 11:15 meet.google.com/tbe-ouuo-bgn
Joanna Gęgotek Zakład Epistemologii
j.gegotek[at]uw.edu.pl
piątki 13.15 – 14:15 meet.google.com/vse-fchs-fho
Joanna Golińska-Pilarek Zakład Logiki
j.golinska[at]uw.edu.pl
wtorki 13:30 – 14:30 meet.google.com/wyk-gjfm-yhp
Joanna Górnicka-Kalinowska Zakład Etyki
joangornicka[at]uw.edu.pl
Brak ustalonych dyżurów
Justyna Grudzińska-Zawadowska Zakład Filozofii Analitycznej
j.grudzinska[at]uw.edu.pl
wtorki 13:30-15:00 pokój 315
Mariusz Grygianiec Zakład Filozofii Nauki
mgrygian[at]uw.edu.pl
środy 13:45-14:45 meet.google.com/qsa-bobz-crb
Tomasz Herbich Zakład Historii Filozofii Polskiej
t.herbich[at]gmail.com
piątki 8:00 – 9:30 meet.google.com/bjh-qzkt-hbs
Michał Herer Zakład Historii Filozofii Współczesnej
michal.herer[at]uw.edu.pl
wtorki 11:15 – 12:45 meet.google.com/uhw-qmhv-xht
Aleksandra Horecka Zakład Semiotyki Logicznej
a.horecka[at]uw.edu.pl
środy 8:30 – 9:30 meet.google.com/kyv-mmvc-ctf
Anna Jedynak Zakład Logiki Filozoficznej
anna.jedynak[at]uw.edu.pl
środy 18:00 – 19:00 meet.google.com/hvf-fbrj-xwh
Natalia Juchniewicz Zakład Filozofii Społecznej
n.juchniewicz[at]uw.edu.pl
czwartki 15:00 – 16:00 meet.google.com/nvt-ihxb-ibt
Emilia Kaczmarek Zakład Etyki
emilia.kaczmarek[at]uw.edu.pl
czwartki 15:00 – 16:30 meet.google.com/tdg-ufun-aof
Natalia Karczewska Zakład Filozofii Analitycznej
natalia.karczewska[at]uw.edu.pl
środy 12:00 – 13:00 meet.google.com/woe-ieqq-jju
Filip Kawczyński Zakład Semiotyki Logicznej
f.kawczynski[at]uw.edu.pl
czwartki 10:25 – 11:25 meet.google.com/ygz-mchq-igw
Jeffrey Ketland Zakład Logiki
j.ketland[at]uw.edu.pl
Brak ustalonych dyżurów
Jakub Kloc-Konkołowicz Zakład Filozofii Społecznej

Joanna Komorowska-Mach Zakład Epistemologii
j.komorowska-mach[at]uw.edu.pl
urlop macierzyński do 4 kwietnia 2021
Bogna Kosmulska Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
bkosmulska[at]uw.edu.pl
piątki 10:00 – 11:00 meet.google.com/rdm-titc-occ
Michał Kozłowski Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
michalkozlowski[at]uw.edu.pl
piątki 14:45 – 16:15 meet.google.com/nws-xeoe-ita
Stanisław Krajewski Zakład Logiki Filozoficznej
stankrajewski[at]uw.edu.pl
środy 11:30 – 13:00 meet.google.com/kzn-qehr-jqd
Krystyna Krauze-Błachowicz Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
kmkrauze[at]uw.edu.pl
środy 18:30 – 19:30 meet.google.com/igt-ctjp-uhy
Katarzyna Kuś Zakład Epistemologii
kkus[at]uw.edu.pl
piątki 13:30-14:30 meet.google.com/sdm-kdbs-sts
Adrian Kuźniar Zakład Filozofii Nauki
adrian_kuzniar[at]uw.edu.pl
wtorki 13:15 – 14:15 meet.google.com/fcc-wdbn-kvx
Iwona Lorenc Zakład Estetyki
i.lorenc[at]uw.edu.pl
piątki 10:00 – 11:30 meet.google.com/jza-dsxd-upw
Włodzimierz Lorenc Zakład Historii Filozofii Współczesnej
wlodzimierz.lorenc[at]uw.edu.pl
piątki 16:30 – 18:00 meet.google.com/iqm-bkbg-vwz
Krzysztof Łapiński Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
k.lapinski[at]uw.edu.pl
czwartki 11:30 – 12:30 meet.google.com/hnm-yybx-dev
Mateusz Łełyk Zakład Logiki
mlelyk[at]uw.edu.pl
czwartki 14:30 – 15:30 meet.google.com/gxg-hqgb-ask
Agata Łukomska Zakład Etyki
agata.lukomska[at]uw.edu.pl
poniedziałki 9:45 – 11:15 meet.google.com/bfo-pkpv-vdo
Paweł Łuków Zakład Etyki
p.w.lukow[at]uw.edu.pl
wtorki 11:30 – 13:00 meet.google.com/crh-mzjq-qpx
Bartosz Maćkiewicz Zakład Epistemologii
b.mackiewicz[at]uw.edu.pl
Poniedziałek 14:00-15:00 meet.google.com/eys-oixa-jkz?authuser=1
Krystyna Misiuna Zakład Logiki
krystyna.simons[at]uw.edu.pl
poniedziałki 13:00 – 14:00 meet.google.com/fbo-qtqo-ukh
Aleksandra Mroczko-Wąsowicz Zakład Epistemologii
aleksandra.mroczko-wasowicz[at]uw.edu.pl
Brak ustalonych dyżurów
Andrea Nannini Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
Brak ustalonych dyżurów
Agnieszka Nogal Zakład Filozofii Polityki
a.nogal[at]uw.edu.pl
czwartki 13:15 – 14:45 meet.google.com/oxc-whiw-bmq
Marek Nowak Zakład Filozofii Religii
marek.nowak[at]uw.edu.pl
czwartki 11:20 – 12:50 meet.google.com/xoi-usti-wix
Joanna Odrowąż-Sypniewska Zakład Filozofii Analitycznej
j.odrowaz[at]uw.edu.pl
wtorki 11:00 – 12:00 meet.google.com/iqq-jygj-afr
Paweł Okołowski Zakład Filozofii Religii
pawel.okolowski[at]uw.edu.pl
poniedziałki 13:15-14:15 meet.google.com/xno-rfnt-jyq
Katarzyna Paprzycka-Hausman Zakład Epistemologii
kpaprzycka[at]uw.edu.pl
poniedziałki 8:00 – 9:00 us02web.zoom.us/j/86310924417
Marek Pokropski Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
mpokropski[at]uw.edu.pl
poniedziałki 13:00-14:00 meet.google.com/wra-rdfy-nyy
Marcin Poręba Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
m.poreba[at]uw.edu.pl
wtorki 13:15 – 14:45 meet.google.com/gog-hmkb-ary
Adam Przepiórkowski Zakład Semiotyki Logicznej
a.przepiorkowski[at]uw.edu.pl
urlop naukowy
Tomasz Puczyłowski Zakład Logiki Filozoficznej
tomasz.puczylowski[at]uw.edu.pl
poniedziałki 15:00 – 16:00 meet.google.com/zrv-ubdw-ndv
Wojciech Rostworowski Zakład Logiki
w.rostworowski[at]uw.edu.pl
czwartki 17:30 – 18:30 meet.google.com/fng-yuaf-rxz 
Joanna Różyńska Zakład Etyki
j.rozynska[at]uw.edu.pl
wtorki 11:30 – 13:00 meet.google.com/tmd-ipes-yao
Marcin Rychter Zakład Filozofii Kultury
m.rychter[at]uw.edu.pl
czwartki 10:00-11:30 meet.google.com/cbq-dzff-dgr
Wawrzyniec Rymkiewicz Zakład Historii Filozofii Polskiej
wawrzyniec.rymkiewicz[at]uw.edu.pl
urlop naukowy
Mateusz Salwa Zakład Estetyki
mateusz.salwa[at]uw.edu.pl
środy 9:45 – 11:15 meet.google.com/jhk-mkya-txv
Lara Scaglia Zakład Filozofii Społecznej
l.scaglia[at]uw.edu.pl
Brak ustalonych dyżurów
Piotr Schollenberger Zakład Estetyki
piotr.schollenberger[at]uw.edu.pl
czwartki 15:00-16:30  meet.google.com/hha-sgmh-ndt 
Maciej Sendłak Zakład Filozofii Nauki
m.sendlak[at]uw.edu.pl
środy 13:00 – 14:00 meet.google.com/uuw-gcsq-tks
Mikołaj Sławkowski-Rode Zakład Filozofii Kultury
m.slawkowski-rode[at]uw.edu.pl
poniedziałki 12:00 – 13:30 meet.google.com/jiw-qrdv-bya
Magdalena Środa Zakład Etyki
msroda[at]uw.edu.pl
poniedziałki 10:00 – 12:00 meet.google.com/xmz-qjwx-cpt
Mieszko Tałasiewicz Zakład Semiotyki Logicznej
m.talasiewicz[at]uw.edu.pl
Urlop naukowy.
Rafał Tichy Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
rafal.tichy[at]uw.edu.pl
urlop naukowy
Tomasz Tiuryn Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
t.tiuryn[at]uw.edu.pl
czwartki 15:00 – 16:00 meet.google.com/fec-ijys-sgk
Marcin Trepczyński Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
m.trepczynski[at]uw.edu.pl
poniedziałki 15:00 – 16:00 meet.google.com/ukd-hyxu-xbv
Halina Walentowicz Zakład Filozofii Społecznej
halinawalentowicz[at]uw.edu.pl
czwartki 13:30 – 14:30 meet.google.com/ime-fzcv-iuw
Wojciech Wciórka Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
w.wciorka[at]uw.edu.pl
czwartki 18:30 – 19:30 meet.google.com/wqv-fpet-kvx
Konrad Werner Zakład Epistemologii
k.werner2[at]uw.edu.pl
konsultacja po wcześniejszym umówieniu się: k.werner2@uw.edu.pl
Tomasz Wiśniewski Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
tomasz.wisniewski[at]uw.edu.pl
poniedziałki 16:30 – 18:00 meet.google.com/xku-rgfd-igz 
Anna Wolińska Zakład Estetyki
a.wolinska[at]uw.edu.pl
poniedziałki 15:00 – 16:30 meet.google.com/snp-vftq-wes
Rafał Wonicki Zakład Filozofii Polityki
rafalwonicki[at]uw.edu.pl
wtorki 10:30-11:30 meet.google.com/mbn-govp-yzh
Anna Wójtowicz Zakład Logiki Filozoficznej
amwojtow[at]uw.edu.pl
środy 16:45 – 17:45 meet.google.com/ueg-vquh-ogg
Krzysztof Wójtowicz Zakład Logiki Filozoficznej
wojtow[at]uw.edu.pl
urlop naukowy
Michał Wrocławski Zakład Logiki
m.wroclawski[at]uw.edu.pl
Brak ustalonych dyżurów
Andrzej Wróbel Zakład Epistemologii
wrobel[at]nencki.gov.pl
poniedziałki 13:30 - 14:30  meet.google.com/dhh-jhur-akp
Marta Zaręba Zakład Epistemologii
zareba.ma[at]uw.edu.pl
środy 10:00- 11:00 meet.google.com/uxg-ujkj-gdd
Urszula Zbrzeźniak Zakład Historii Filozofii Współczesnej
urszulazbrzezniak[at]uw.edu.pl
środy 13:30 – 15:00 meet.google.com/udg-excm-zwv
Dan-Cristian Zeman Zakład Filozofii Analitycznej
d.zeman[at]uw.edu.pl
Brak ustalonych dyżurów
Adrian Ziółkowski Zakład Semiotyki Logicznej
adrian.a.ziolkowski[at]uw.edu.pl
wtorki 10:20 – 11:20 meet.google.com/nzq-wbgz-vep
Skip to content