Zakład Filozofii Kultury

Zakład prowadzi działalność badawczą w zakresie: (1) problematyki metafilozoficznej, (2) filozoficznej refleksji nad klasycznymi problemami filozofii kultury, (3) filozoficznej analizy wytworów kultury (głównie kultury współczesnej) ze szczególnym uwzględnieniem technologii, współczesnej muzyki i literatury, (4) problematyki dotyczącej wpływu nowych technologii na kształtowanie nowych form doświadczenia kulturowego, przemiany tożsamości kulturowej (interkulturowość, transkulturowość, nomadyzm, tożsamość sieciowa).

KP3, pokój 101

Kierownik
Pracownicy
Skip to content