Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej prowadzi badania poświęcone dziejom myśli filozoficznej w starożytności i średniowieczu. Ramy czasowe badań Zakładu wyznacza okres od początków starożytnej myśli greckiej (VI w p.n.e.) aż do końca średniowiecza (koniec XV wieku), choć w niektórych przypadkach badania te dotyczą również wątków późniejszych.

KP3, pokój 211

Skip to content