Zakład Filozofii Społecznej

Zakład Filozofii Społecznej prowadzi badania w zakresie klasycznych, jak i współczesnych zagadnień filozofii społecznej, takich jak: koncepcje umowy społecznej, doktryny wolności społecznej i emancypacji, teorie sprawiedliwości, teoria rozumu komunikacyjnego; pojęcia uznania i wykluczenia; kwestia ideologii i urzeczowienia; filozoficzna rekonstrukcja społecznych i ekonomicznych wymiarów nowoczesności.

KP3, pokój 11 (wejście z bramy)

Kierownik
Pracownicy