Zakład Filozofii Polityki

Tematyka badawcza Zakładu Filozofii Polityki obejmuje trójczłonową relację: człowiek-obywatel-terytorium, która wyznacza następujące główne obszary badawcze: 1. Przemiany najważniejszych pojęć z filozofii polityki, 2. Analiza filozoficzno-politycznej myśli klasycznej oraz nowożytnej, 3. Problem globalizacji w filozofii polityki oraz filozofii prawa. Przy Zakładzie działa Centrum Badań z Globalnej Filozofii Polityki, w którym prowadzi się badania z zakresu oddziaływania globalizacji na sferę polityki.

Strona internetowa: filozofiapolityki.uw.edu.pl

KP3, pokój 104

Kierownik
Pracownicy
Skip to content