Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką

Pracownia zajmuje się badaniami nad nowożytną i współczesną filozofią niemieckojęzyczną. Naszym celem jest integracja osób zainteresowanych filozofią niemieckojęzyczną na Uniwersytecie Warszawskim, a także stworzenie dla nich ram dla współpracy i badań.

Naszym językiem roboczym jest głównie język niemiecki, choć pracujemy także po angielsku i polsku.

W ramach działalności Pracowni odbywa się coroczne seminarium niemieckojęzyczne “Philosophie und Kritik” (piątki o 15.00). Realizujemy także szereg innych inicjatyw, takich jak wykłady gościnne badaczy z krajów niemieckojęzycznych, projekty dydaktyczne (np. seminarium “Demokracja DE PL” wspólnie z Uniwersytetem w Moguncji) i naukowe (np. koła czytelnicze filozofii niemieckiej).

Szczegółowe informacje o działalności Pracowni znaleźć można na naszej stronie www. Można także zapisać się do naszego newslettera lub śledzić nas na Facebooku. Kontakt mailowy: deutschephilosophie@uw.edu.pl

Zazwyczaj funkcjonujemy pod uproszczoną nazwą “Pracownia Filozofii Niemieckiej”.

 

Die Forschungsstelle befasst sich mit dem Studium der modernen und aktuellen deutschsprachigen Philosophie. Unser Anliegen ist es, alle an deutschsprachiger Philosophie interessierte Personen an der Universität Warschau in Verbindung zu bringen und ihnen auch einen Rahmen für Austausch und Forschung zu geben.

Unsere Arbeitssprache ist überwiegend Deutsch, obwohl wir auch Aktivitäten auf Englisch und Polnisch anbieten.

Zu unseren Aktivitäten gehört das Seminar “Philosophie und Kritik”, welches in deutscher Sprache angeboten wird (freitags, 15.00-16.30 Uhr). Darüber hinaus bieten wir zahlreiche weitere Initiativen an, wie Gastvorträge von WissenschaftlerInnen aus dem deutschsprachigen Raum, didaktische Projekte (z.B. das Seminar “Demokratie DE PL” zusammen mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz) und weitere wissenschaftliche Projekte (z.B. Lesekreise, die der deutschen Philosophie gewidmet sind).

Detaillierte Informationen über die Aktivitäten der Forschungsstelle finden Sie auf unserer Homepage. Um auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie unseren Newsletter abonnieren oder uns auf Facebook folgen. E-Mail: deutschephilosophie@uw.edu.pl

KP3, pokój 11

Kierownik
Pracownicy
Współpracownicy
  • Piotr Rosół - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • Wojciech Kozyra
Skip to content