Laboratorium Filozofii Eksperymentalnej "KogniLab"

Laboratorium Filozofii Eksperymentalnej „KogniLab” skupia naukowców i studentów zainteresowanych prowadzeniem badań o charakterze filozoficzno-eksperymentalnym, albo jako główny przedmiot badań, albo w celach pomocniczych w stosunku do prowadzonych analiz o charakterze teoretycznym.

Strona internetowa: www.kognilab.pl

Nowy Świat 69, pokój 43 i 44