Mobilność (MOST, Erasmus, Ceepus)

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować część swoich zainteresowań naukowych poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie, przy czym studia te odbywają się według indywidualnie dobranego programu uzgodnionego z uczelnią macierzystą. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Zainteresowani studenci rejestrują się w IRK MOST oraz drukują wnioski o udział w programie w celu przedstawienia ich do zaopiniowania przez Wydział, na którym studiują. Kompletne i zaopiniowane zgłoszenia studenci składają do koordynatora MOST w UW.

Szczegółowe informacje o Programie MOST znajdują się w na stronie: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna
oraz na stronie Biura Spraw Studenckich http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/most/

Koordynatorem programu MOST w Instytucie Filozofii jest dr Tomasz Tiuryn (t.tiuryn@uw.edu.pl), dyżur: wtorek, 13:30-14:30, sala 211 (I semestr 2017/2018).

Uwaga! Na stronie http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty uaktualnione zostały wzory dokumentów dla studentów Programu MOST „Porozumienie o programie zajęć”, „Aneks do porozumienia o programie zajęć” oraz „Karta okresowych osiągnięć studenta”.
Do pobrania: Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Skip to content