Strona Główna > Wydział > Czasopisma

Czasopisma

Przy Instytucie Filozofii działa aktualnie 9 periodyków naukowych.

.:: Edukacja Filozoficzna

.:: Eidos. A Journal for Philosophy of Culture

.:: Etyka

.:: Filozofia Nauki

.:: Kronos metafizyka – kultura – religia

.:: Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities

.:: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Kwartalnik Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Strona internetowa czasopisma: www.pf.uw.edu.pl

Redakcja
Redaktor naczelny: Jacek Hołówka
Zastępca redaktora naczelnego: Bogdan Dziobkowski
Członkowie redakcji: Justyna Grudzińska-Zawadowska, Jakub Kloc-Konkołowicz, Joanna Odrowąż-Sypniewska, Renata Wieczorek
Sekretarz redakcji: Łukasz Kowalik

Adres redakcji
ul. Krakowskie Przedmieście 3, III piętro, pok. 310
00-927 Warszawa

Kontakt
e-mail: przegfil@uw.edu.pl
tel. (22) 55-23-718
Sekretarz redakcji odbywa dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 11.00−15.00.

Zasady publikacji artykułów

1. Długość artykułów: rozprawy − do 40.000 znaków (ze spacjami, czyli ok. 20 stron), recenzje − do 10.000 znaków (ze spacjami, czyli ok. 5 stron).

2. Do tekstu głównego rozprawy należy dołączyć:
a) 5−15 słów kluczowych po polsku i po angielsku;
b) krótkie streszczenie (ok. 1/3 strony) po polsku lub po angielsku;
c) krótką (ok. 3 zdań) notę o autorze.

3. Nadesłane teksty są kierowane do anonimowej recenzji. Zawartość recenzji nie jest podawana do wiadomości autorom; przekazujemy tylko postulaty sformułowane przez recenzenta i dostarczone nam z sugestią, by autor je poznał. Staramy się publikować wszystkie pozytywnie ocenione teksty, jednak niekiedy liczba bardzo dobrych propozycji przekracza objętość pisma, i wtedy niektóre artykuły musimy przesunąć do kolejnych numerów. W takiej sytuacji termin publikacji w dużym stopniu zależy od profilu tematycznego kolejnych numerów.

Konferencje

Raz do roku, w czerwcu, „Przegląd Filozoficzny” organizuje konferencję rocznicową poświęconą dorobkowi ważnej postaci z historii filozofii. Referaty konferencyjne są drukowane w numerze specjalnym czasopisma, czwartym z danego roku. W ostatnich latach ukazały się tomy specjalne dotyczące filozofów: I. Kanta, J.-P. Sartre’a, J.S. Milla, M. Eliadego, W.V.O. Quine’a, E. Husserla, W. Jamesa; w przygotowaniu numer na temat D. Hume’a; kolejny będzie dotyczyć J.J. Rousseau.

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego zapraszają na konferencję pt. „Karol Marks 1818 – 1883. WALKA I PRACA”. Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj.

.:: Rocznik Historii Filozofii Polskiej

.:: Sztuka i Filozofia