Kognitywistyka

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie zarowka.jpg

Kognitywistka [cognitive science] jest nauką łączącą metody badawcze i podejścia teoretyczne dziedzin zajmujących się problematyką umysłu, poznania i języka, takich jak psychologia, neurobiologia, filozofia, informatyka, lingwistyka i antropologia. Głównymi obszarami badań kognitywistki są problemy związane z procesami myślenia, świadomością, percepcją, sztuczną inteligencją, procesami uczenia się czy podejmowania decyzji.

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Program zajęć uwzględnia szeroki wybór kursów specjalizacyjnych oraz możliwość uczestniczenia w praktykach i projektach badawczych. Poza szeroką wiedzą teoretyczną studenci zdobywają praktyczne umiejętności programowania i  analizy danych.

Skip to content