Administracja

Portiernia (Krakowskie Przedmieście 3)
tel. 22-55-20-122

Strona internetowa Wydziału Filozofii: ogloszenia.if@uw.edu.pl

Rezerwacja sal: m.starczewska4@uw.edu.pl