Rada Dydaktyczna

dla kierunków studiów bioetyka, filozofia, International Studies in Philosophy
Przewodniczący Rady Dydaktycznej

Kierownik Jednostki Dydaktycznej

dr
Bogdan Dziobkowski

Zakład Filozofii Analitycznej


Stanowisko:
profesor uczelni

Specjalizacja:
filozofia analityczna

E-mail:
b.dziobkowski@uw.edu.pl

Dyżury
środy 14:00-15:00 pok. 106
piątki 15:00-16:30 pok. 106

Obsługa administracyjna Rady Dydaktycznej

mgr
Alicja Chybińska

E-mail:
a.chybinska@uw.edu.pl

Telefon: 22-55-23-702

Zakres obowiązków:
sprawy studenckie: Filozofia

Godziny przyjęć
poniedziałek 10:00-11:15, 13:15-17:00
wtorek 10:00-17:00
środa 10:00-17:00
czwartek 10:00-17:00
piątki 10:00-17:00

Dodatkowe informacje
Urlop w dniach 29 maja - 7 czerwca