Terminy posiedzeń RD

Terminy posiedzeń
Rady Dydaktycznej Wydziału Filozofii
w roku akademickim 2020/2021

9 lutego 2021 r.

19 lutego 2021 r.

30 marca 2021 r.

8 czerwca 2021 r.

Skip to content