Siatki zajęć

Rok akademicki 2023/2024

data

godzina

sala

przedmiot

godziny

prowadzący

sobota
21.10

9.00 – 10.30

4

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

dr Adam Górniak

10.45 – 13.15

4

Podstawy bioetyki

3

prof. Paweł Łuków

13.45 – 15.15

4

Etyka

2

dr Agata Łukomska

15.30 – 18.00

4

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
4.11

9.00 – 11.30

4

Elementy metodologii nauki

3

dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 – 14.15

4

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15

4

Analiza tekstu filozoficznego

2

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota
18.11

9.00 – 10.30

4

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

dr Adam Górniak

10.45 – 13.15

4

Podstawy bioetyki

3

prof. Paweł Łuków

13.45 – 15.15

4

Etyka

2

dr Agata Łukomska

15.30 – 18.00

4

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
16.12

9.00 – 11.30

4

Elementy metodologii nauki I

3

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 –14.15

4

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15

4

Analiza tekstu filozoficznego

2

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota
13.01

9.00 – 10.30

4

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

dr Adam Górniak

10.45 – 13.15

4

Podstawy bioetyki

3

prof. Paweł Łuków

13.45 – 15.15

4

Etyka

2

dr Agata Łukomska

15.30 – 18.00

4

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota 
27.01

9.00 – 11.30

4

Elementy metodologii nauki

3

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 – 14.15

4

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15, 16.30 –18.00

4

Analiza tekstu filozoficznego

4

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota 
3.02

9.00 – 11.30

4

Elementy metodologii nauki

3

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 – 14.15

4

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15

4

Analiza tekstu filozoficznego

2

dr hab. Piotr Schollenberger

PODSUMOWANIE

Wprowadzenie do filozofii

9g + 11g e-learning

dr Bartosz Działoszyński

Etyka

6g + 4g e-learning

dr Agata Łukomska

Podstawy bioetyki

9g + 11g e-learning

prof. Paweł Łuków
dr Joanna Wysocka-Andrusiewicz (e-learning)

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

6g + 4g e-learning

dr Adam Górniak

Elementy metodologii nauki

11g + 9g e-learning

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

Historia filozofii I

12g + 8g e-learning

dr Adam Górniak

Analiza tekstu filozoficznego

10g + 5g e-learning

dr hab. Piotr Schollenberger

Liczba dni zjazdowych

7


data

sala

godzina

przedmiot

godziny

prowadzący

sobota
24.02

4

9.00 – 11.30

Historia filozofii II

3

dr Adam Górniak 

4

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesne

3

dr Anna Dziedzic

4

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota
09.03

4

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

dr Adam Górniak

4

11.45 – 13.15

Wybrane zagadnienia
filozofii współczesnej

2

dr Anna Dziedzic

4

13.45 – 16.15

Etyka

3

dr Agata Łukomska

sobota
23.03

4

9.00 – 11.30

Historia filozofii II

3

dr Adam Górniak

4

11.45 – 14.15

Wybrane zagadnienia
filozofii współczesnej

3

dr Anna Dziedzic

4

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota
13.04

4

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

dr Adam Górniak

4

11.45 – 13.15

Wybrane
zagadnienia filozofii
współczesnej

2

dr Anna Dziedzic

4

13.45 – 16.15

Etyka

3

dr Agata Łukomska

sobota
27.04

4

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II

3

dr Adam Górniak

4

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia filozofii
współczesnej

3

dr Anna Dziedzic

4

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota 
11.05

4

9.00 – 12.15

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

 dr Adam Górniak

4

12.45 – 16.15

Etyka

3

dr Agata Łukomska

sobota 
25.05

4

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II

3

dr Adam Górniak

4

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej

3

dr Anna Dziedzic

4

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota 08.06

4

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II

3

dr Adam Górniak

4

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej

3

dr Anna Dziedzic

4

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr Schollenberger

PODSUMOWANIE

Prowadzący

przedmiot

ilość
godzin
w sali

suma godzin

dr Adam
Górniak

Historia
filozofii II

15g

20g

dr Anna Dziedzic

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej

19g

20g

dr hab. Piotr Schollenberger

Analiza tekstu
filozoficznego

15g

15g

dr Adam Górniak

Wybrane
zagadnienia aksjologii i
antropologii

10g

10g

dr Agata Łukomska

Etyka

9g

10g

SUMA

69g

75g

DNI ZJAZDOWE

8

W przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sali, zajęcia zostaną przeprowadzone na żywo przez internet, w terminach wskazanych na siatkach zajęć, przy pomocy platformy Zoom, Google Meet lub Skype (w zależności od wyboru Prowadzącego zajęcia).

Rok akademicki 2022/2023

data

godzina

sala

przedmiot

godziny

prowadzący

sobota
22.10

9.00 – 10.30

116 (aula)

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

dr Adam Górniak

10.45 – 13.15

116 (aula)

Podstawy bioetyki

3

dr Maciej Zając

13.45 – 15.15

116 (aula)

Etyka

2

dr Agata Łukomska

15.30 – 18.00

116 (aula)

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
5.11

9.00 – 11.30

116 (aula)

Elementy metodologii nauki

3

dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 – 14.15

116 (aula)

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15

116 (aula)

Analiza tekstu filozoficznego

2

dr Bartosz Działoszyński

sobota
19.11

9.00 – 10.30

116 (aula)

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

dr Adam Górniak

10.45 – 13.15

116 (aula)

Podstawy bioetyki

3

dr Maciej Zając

13.45 – 15.15

116 (aula)

Etyka

2

dr Agata Łukomska

15.30 – 18.00

116 (aula)

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
17.12

9.00 – 11.30

116 (aula)

Elementy metodologii nauki I

3

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 –14.15

116 (aula)

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15

116 (aula)

Analiza tekstu filozoficznego

2

dr Bartosz Działoszyński

sobota
14.01

9.00 – 10.30

116 (aula)

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

dr Adam Górniak

10.45 – 13.15

116 (aula)

Podstawy bioetyki

3

dr Maciej Zając

13.45 – 15.15

116 (aula)

Etyka

2

dr Agata Łukomska

15.30 – 18.00

116 (aula)

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota 
28.01

9.00 – 11.30

116 (aula)

Elementy metodologii nauki

3

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 – 14.15

116 (aula)

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15, 16.30 –18.00

116 (aula)

Analiza tekstu filozoficznego

4

dr Bartosz Działoszyński

sobota 
4.02

9.00 – 11.30

116 (aula)

Elementy metodologii nauki

3

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 – 14.15

116 (aula)

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15

116 (aula)

Analiza tekstu filozoficznego

2

dr Bartosz Działoszyński

PODSUMOWANIE

Wprowadzenie do filozofii

9g + 11g e-learning

dr Bartosz Działoszyński

Etyka

6g + 4g e-learning

dr Agata Łukomska

Podstawy bioetyki

9g + 11g e-learning

dr Maciej Zając

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

6g + 4g e-learning

dr Adam Górniak

Elementy metodologii nauki

12g + 8g e-learning

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

Historia filozofii I

12g + 8g e-learning

dr Adam Górniak

Analiza tekstu filozoficznego

10g + 5g e-learning

dr Bartosz Działoszyński

Liczba dni zjazdowych

7


data

godzina

przedmiot

godziny

prowadzący

sobota
04.03

9.00 – 11.30

Historia filozofii II

3

dr Adam Górniak 

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesne

3

dr Anna Dziedzic

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
18.03

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

3

mgr Joanna Wysocka-Andrusiewicz

14.45 – 17.15

Etyka

3

dr Agata Łukomska

sobota
01.04

9.00 – 11.30

Historia filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane zagadnienia
filozofii współczesne

3

dr Anna Dziedzic

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
22.04

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

3

mgr Joanna
Wysocka-Andrusiewicz

14.45 – 17.15

Etyka

3

dr Agata Łukomska

sobota
06.05

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia filozofii
współczesnej

3

dr Anna Dziedzic

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota 
20.05

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

 dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

3

mgr Joanna
Wysocka-Andrusiewicz

14.45 – 17.15

Etyka

3

dr Agata Łukomska

sobota 
03.06

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej

3

dr Anna Dziedzic

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota 10.06

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej

3

dr Anna Dziedzic

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr Bartosz Działoszyński

PODSUMOWANIE

Prowadzący

przedmiot

ilość
godzin
w sali

suma godzin

dr Adam
Górniak

Historia
filozofii II

15

20g

dr Anna Dziedzic

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej

15

20g

dr Bartosz Działoszyński

Analiza tekstu
filozoficznego

15

15g

dr Adam Górniak

Wybrane
zagadnienia aksjologii i
antropologii

9

10g

mgr Joanna
Wysocka-Andrusiewicz

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

9

10g

dr Agata Łukomska

Etyka

9

10g

SUMA

72

85 

DNI ZJAZDOWE

8

W przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sali, zajęcia zostaną przeprowadzone na żywo przez internet, w terminach wskazanych na siatkach zajęć, przy pomocy platformy Zoom, Google Meet lub Skype (w zależności od wyboru Prowadzącego zajęcia).


Rok akademicki 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich  w sprawie organizacji kształcenia na Wydziale Filozofii w roku akademickim 2021/2022, na studiach podyplomowych:
– zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie zdalnym,
– egzaminy i zaliczenia będą przeprowadzane w trybie zdalnym. 

data

godzina

sala

przedmiot

godziny

prowadzący

sobota
23.10

9.00 – 10.30

109

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

10.45 – 12.15

109

Etyka

2

dr Agata Łukomska

12.45 – 15.15

109

Podstawy bioetyki

3

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

15.30 – 18.00

109

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
6.11

9.00 – 11.30

109

Elementy metodologii nauki

3

dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 – 14.15

109

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15

109

Analiza tekstu filozoficznego

2

dr Bartosz Działoszyński

sobota
20.11

9.00 – 10.30

109

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

10.45 – 12.15

109

Etyka

2

dr Agata Łukomska

12.45 – 15.15

109

Podstawy bioetyki

3

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

15.30 – 18.00

109

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
18.12

9.00 – 11.30

109

Elementy metodologii nauki

3

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 –14.15

109

Historia filozofii

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15

109

Analiza tekstu filozoficznego

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
15.01

9.00 – 10.30

109

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

10.45 – 12.15

109

Etyka

2

dr Agata Łukomska

12.45 – 15.15

109

Podstawy bioetyki

3

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

15.30 – 18.00

109

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota 
29.01

9.00 – 11.30

109

Elementy metodologii nauki

2

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 – 14.15

109

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.30 – 16.15, 16.30 –17.15

109

Analiza tekstu filozoficznego

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota 
5.02

9.00 – 10.30

109

Elementy metodologii nauki

2

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

10.45 – 13.15

109

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

13.45 – 15.15

109

Analiza tekstu filozoficznego

2

dr Bartosz Działoszyński

PODSUMOWANIE

Wprowadzenie do filozofii

9g + 11g e-learning

dr Bartosz Działoszyński

Etyka

6g + 4g e-learning

dr Agata Łukomska

Podstawy bioetyki

9g + 11g e-learning

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

6g + 4g e-learning

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

Elementy metodologii nauki

11g + 9g e-learning

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

Historia filozofii I

12g + 8g e-learning

dr Adam Górniak

Analiza tekstu filozoficznego

10g + 5g e-learning

dr Bartosz Działoszyński

Liczba dni zjazdowych

7

Liczba godzin

115

w sali: 64g.
e-learning: 51g.

data

godzina

przedmiot

godziny

prowadzący

sobota
05.03

9.00 – 11.30

Historia filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesne

3

prof. dr
hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
19.03

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

prof. dr hab. Agnieszka Nogal

11.45 – 13.15

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

2

mgr Joanna Wysocka-Andrusiewicz

13.45 – 16.15

Etyka

3

dr Agata Łukomska

sobota
02.04

9.00 – 11.30

Historia filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane zagadnienia
filozofii współczesne

3

prof. dr
hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
23.04

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

11.45 – 13.15

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

2

mgr Joanna
Wysocka-Andrusiewicz

13.45 – 16.15

Etyka

3

dr Agata Łukomska

sobota
07.05

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia filozofii
współczesnej

3

prof. dr hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota 
21.05

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

prof. UW dr
hab. Agnieszka Nogal

11.45 – 13.15

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

2

mgr Joanna
Wysocka-Andrusiewicz

13.45 – 16.15

Etyka

3

dr Agata Łukomska

sobota 
04.06

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej

3

prof. dr hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota 11.06

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej

3

prof. dr hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr Bartosz Działoszyński

PODSUMOWANIE

Prowadzący

przedmiot

ilość
godzin
w sali

suma godzin

dr Adam
Górniak

Historia
filozofii II

15

20g

prof. dr
hab. Marcin
Poręba

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej

15

20g

dr Bartosz Działoszyński

Analiza tekstu
filozoficznego

15

15g

prof. UW dr
hab. Agnieszka Nogal

Wybrane
zagadnienia aksjologii i
antropologii

9

10g

mgr Joanna
Wysocka-Andrusiewicz

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

6

10g

dr Agata Łukomska

Etyka

8

10g

SUMA

69

85

DNI ZJAZDOWE

8

W przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sali, zajęcia zostaną przeprowadzone na żywo przez internet, w terminach wskazanych na siatkach zajęć, przy pomocy platformy Zoom, Google Meet lub Skype (w zależności od wyboru Prowadzącego zajęcia).


Rok akademicki 2020/2021

data

godzina

sala

przedmiot

godziny

prowadzący

sobota
24.10

9.00 – 10.30

109

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

10.45 – 12.15

109

Etyka

2

dr Katarzyna Filutowska

12.45 – 15.15

109

Podstawy bioetyki

3

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

15.30 – 18.00

109

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
7.11

9.00 – 11.30

109

Elementy metodologii nauki

3

dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 – 14.15

109

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15, 16.30 –18.00

109

Analiza tekstu filozoficznego

4

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota
21.11

9.00 – 10.30

109

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

10.45 – 12.15

109

Etyka

2

dr Katarzyna Filutowska

12.45 – 15.15

109

Podstawy bioetyki

3

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

15.30 – 18.00

109

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
19.12

9.00 – 10.30

109

Elementy metodologii nauki I

2

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

10.45 –14.15

109

Historia filozofii

4

dr Adam Górniak

14.45 – 17.15

109

Analiza tekstu filozoficznego

3

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota
16.01

9.00 – 10.30

109

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

10.45 – 12.15

109

Etyka

2

dr Katarzyna Filutowska

12.45 – 15.15

109

Podstawy bioetyki

3

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

15.30 – 18.00

109

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota 
6.02

9.00 – 11.30

109

Elementy metodologii nauki

3

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 – 14.15

109

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15, 16.30 –18.00

109

Analiza tekstu filozoficznego

4

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota 
20.02

9.00 – 10.30

109

Elementy metodologii nauki

2

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

10.45 – 13.15

109

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

13.45 – 15.15 15.30 –17.00

109

Analiza tekstu filozoficznego

4

dr hab. Piotr Schollenberger

PODSUMOWANIE

Wprowadzenie do filozofii

9g + 11g e-learning

dr Bartosz Działoszyński

Etyka

6g + 4g e-learning

dr Katarzyna Filutowska

Podstawy bioetyki

9g + 11g e-learning

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

6g + 4g e-learning

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

Elementy metodologii nauki

10g + 10g e-learning

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

Historia filozofii I

14g + 6g e-learning

dr Adam Górniak

Analiza tekstu filozoficznego

15g

dr hab. Piotr Schollenberger

Liczba dni zjazdowych

7

Liczba godzin

115

w sali: 69g.
e-learning: 46g.


data

godzina

przedmiot

godziny

prowadzący

sobota
06.03

9.00 – 11.30

Historia filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesne

3

prof. UW dr
hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr Scholenberger

sobota
20.03

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

11.45 – 13.15

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

2

mgr Joanna Wysocka-Andrusiewicz

13.45 – 16.15

Etyka

3

dr Katarzyna Filutowska

sobota
10.04

9.00 – 11.30

Historia filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane zagadnienia
filozofii współczesne

3

prof. UW dr
hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr Scholenberger

sobota
24.04

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

11.45 – 13.15

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

2

mgr Joanna
Wysocka-Andrusiewicz

13.45 – 16.15

Etyka

3

dr Katarzyna Filutowska

sobota
8.05

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia filozofii
współczesnej

3

prof. UW dr hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr
Scholenberger

sobota 
22.05

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

prof. UW dr
hab. Agnieszka Nogal

11.45 – 13.15

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

3

mgr Joanna
Wysocka-Andrusiewicz

13.45 – 16.15

Etyka

2

dr Katarzyna Filutowska

sobota 
05.06

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II
3
dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej

3

prof. UW dr hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota 12.06

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej

Text

3

prof. UW dr hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr Schollenberger

PODSUMOWANIE

Prowadzący

przedmiot

ilość
godzin
w sali

suma godzin

dr Adam
Górniak

Historia
filozofii II

15

20g

prof. UW dr
hab. Marcin
Poręba

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej
15

20g

dr hab. Piotr
Scholenberger

Analiza tekstu
filozoficznego

15
15g

prof. UW dr
hab. Agnieszka Nogal

Wybrane
zagadnienia aksjologii i
antropologii

9

10g

mgr Joanna
Wysocka-Andrusiewicz

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

7

10g
dr Katarzyna
Filutowska

Etyka

8

10g

SUMA

69

75

DNI ZJAZDOWE

8

W przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sali, zajęcia zostaną przeprowadzone na żywo przez internet, w terminach wskazanych na siatkach zajęć, przy pomocy platformy Zoom, Google Meet lub Skype (w zależności od wyboru Prowadzącego zajęcia).


Rok akademicki 2019/2020

PODYPLOMOWE PLAN na I semestr 2019-2020 FILOZOFIA
PODYPLOMOWE PLAN na II semestr 2019-2020 FILOZOFIA

Rok akademicki 2018/2019

PODYPLOMOWE PLAN na I semestr 2018-2019 FILOZOFIA

Rok akademicki 2017/2018

PODYPLOMOWE PLAN na I semestr 2017-2018 FILOZOFIA
PODYPLOMOWE PLAN na II semestr 2018 FILOZOFIA

Rok akademicki 2016/2017

PODYPLOMOWE PLAN 2016-2017 I semestr FILOZOFIA
PODYPLOMOWE PLAN 2016-2017 II semestr FILOZOFIA

Rok akademicki 2015/2016

Studia podyplomowe Plan 2015-2016 I semestr FILOZOFIA
Studia podyplomowe Plan 2015-2016 II semestr FILOZOFIA

Rok akademicki 2014/2015

PODYPLOMOWE PLAN 2014-2015 FILOZOFICZNE
FILOZOFIA PLAN drugi semestr 2015

Skip to content