Siatki zajęć

data

godzina

sala

przedmiot

godziny

prowadzący

sobota
24.10

9.00 – 10.30

109

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

10.45 – 12.15

109

Etyka

2

dr Katarzyna Filutowska

12.45 – 15.15

109

Podstawy bioetyki

3

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

15.30 – 18.00

109

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
7.11

9.00 – 11.30

109

Elementy metodologii nauki

3

dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 – 14.15

109

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15, 16.30 –18.00

109

Analiza tekstu filozoficznego

4

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota
21.11

9.00 – 10.30

109

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

10.45 – 12.15

109

Etyka

2

dr Katarzyna Filutowska

12.45 – 15.15

109

Podstawy bioetyki

3

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

15.30 – 18.00

109

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota
19.12

9.00 – 10.30

109

Elementy metodologii nauki I

2

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

10.45 –14.15

109

Historia filozofii

4

dr Adam Górniak

14.45 – 17.15

109

Analiza tekstu filozoficznego

3

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota
16.01

9.00 – 10.30

109

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

2

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

10.45 – 12.15

109

Etyka

2

dr Katarzyna Filutowska

12.45 – 15.15

109

Podstawy bioetyki

3

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

15.30 – 18.00

109

Wprowadzenie do filozofii

3

dr Bartosz Działoszyński

sobota 
6.02

9.00 – 11.30

109

Elementy metodologii nauki

3

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

11.45 – 14.15

109

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

14.45 – 16.15, 16.30 –18.00

109

Analiza tekstu filozoficznego

4

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota 
20.02

9.00 – 10.30

109

Elementy metodologii nauki

2

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

10.45 – 13.15

109

Historia filozofii I

3

dr Adam Górniak

13.45 – 15.15 15.30 –17.00

109

Analiza tekstu filozoficznego

4

dr hab. Piotr Schollenberger

PODSUMOWANIE

Wprowadzenie do filozofii

9g + 11g e-learning

dr Bartosz Działoszyński

Etyka

6g + 4g e-learning

dr Katarzyna Filutowska

Podstawy bioetyki

9g + 11g e-learning

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

6g + 4g e-learning

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

Elementy metodologii nauki

10g + 10g e-learning

prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

Historia filozofii I

14g + 6g e-learning

dr Adam Górniak

Analiza tekstu filozoficznego

15g

dr hab. Piotr Schollenberger

Liczba dni zjazdowych

7

Liczba godzin

115

w sali: 69g.
e-learning: 46g.

data

godzina

przedmiot

godziny

prowadzący

sobota
06.03

9.00 – 11.30

Historia filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesne

3

prof. UW dr
hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr Scholenberger

sobota
20.03

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

11.45 – 13.15

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

2

mgr Joanna Wysocka-Andrusiewicz

13.45 – 16.15

Etyka

3

dr Katarzyna Filutowska

sobota
10.04

9.00 – 11.30

Historia filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane zagadnienia
filozofii współczesne

3

prof. UW dr
hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr Scholenberger

sobota
24.04

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

11.45 – 13.15

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

2

mgr Joanna
Wysocka-Andrusiewicz

13.45 – 16.15

Etyka

3

dr Katarzyna Filutowska

sobota
8.05

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia filozofii
współczesnej

3

prof. UW dr hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr
Scholenberger

sobota 
22.05

9.00 – 11.30

Wybrane
zagadnienia
aksjologii i
antropologii

3

prof. UW dr
hab. Agnieszka Nogal

11.45 – 13.15

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

3

mgr Joanna
Wysocka-Andrusiewicz

13.45 – 16.15

Etyka

2

dr Katarzyna Filutowska

sobota 
05.06

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II
3
dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej

3

prof. UW dr hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr Schollenberger

sobota 12.06

9.00 – 11.30

Historia
filozofii II

3

dr Adam Górniak

11.45 – 14.15

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej

Text

3

prof. UW dr hab. Marcin Poręba

14.45 – 17.15

Analiza tekstu
filozoficznego

3

dr hab. Piotr Schollenberger

PODSUMOWANIE

Prowadzący

przedmiot

ilość
godzin
w sali

suma godzin

dr Adam
Górniak

Historia
filozofii II

15

20g

prof. UW dr
hab. Marcin
Poręba

Wybrane
zagadnienia
filozofii
współczesnej
15

20g

dr hab. Piotr
Scholenberger

Analiza tekstu
filozoficznego

15
15g

prof. UW dr
hab. Agnieszka Nogal

Wybrane
zagadnienia aksjologii i
antropologii

9

10g

mgr Joanna
Wysocka-Andrusiewicz

Etyczne
aspekty
eksperymentów
na zwierzętach

7

10g
dr Katarzyna
Filutowska

Etyka

8

10g

SUMA

69

75

DNI ZJAZDOWE

8

W przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sali, zajęcia zostaną przeprowadzone na żywo przez internet, w terminach wskazanych na siatkach zajęć, przy pomocy platformy Zoom, Google Meet lub Skype (w zależności od wyboru Prowadzącego zajęcia).

Rok akademicki 2019/2020

PODYPLOMOWE PLAN na I semestr 2019-2020 FILOZOFIA
PODYPLOMOWE PLAN na II semestr 2019-2020 FILOZOFIA

Rok akademicki 2018/2019

PODYPLOMOWE PLAN na I semestr 2018-2019 FILOZOFIA

Rok akademicki 2017/2018

PODYPLOMOWE PLAN na I semestr 2017-2018 FILOZOFIA
PODYPLOMOWE PLAN na II semestr 2018 FILOZOFIA

Rok akademicki 2016/2017

PODYPLOMOWE PLAN 2016-2017 I semestr FILOZOFIA
PODYPLOMOWE PLAN 2016-2017 II semestr FILOZOFIA

Rok akademicki 2015/2016

Studia podyplomowe Plan 2015-2016 I semestr FILOZOFIA
Studia podyplomowe Plan 2015-2016 II semestr FILOZOFIA

Rok akademicki 2014/2015

PODYPLOMOWE PLAN 2014-2015 FILOZOFICZNE
FILOZOFIA PLAN drugi semestr 2015

Skip to content