Sekretariaty

Sekcja Finansowa

Kompetencje sekretariatu:
obsługa finansowa Wydziału

Sekretariat Badań Naukowych

Kompetencje sekretariatu:
- obsługa grantów, wsparcie przy aplikowaniu o granty
- obsługa administracyjno-finansowa działalności naukowej
- wyjazdy naukowe, konferencje

Studia stacjonarne Filozofia

Kompetencje sekretariatu:
Sprawy studenckie - Filozofia studia stacjonarne (I i II stopień)

Studia niestacjonarne Filozofia

Kompetencje sekretariatu:
Sprawy studenckie - Filozofia, studia niestacjonarne (zaoczne i podyplomowe)

International Studies in Philosophy

Kompetencje sekretariatu:
sprawy studenckie - International Studies in Philosophy

Studia Bioetyka

Kompetencje sekretariatu:
sprawy studenckie - Bioetyka


Studia Kognitywistyka

Kompetencje sekretariatu:
sprawy studenckie - Kognitywistyka

Studia doktoranckie

Kompetencje sekretariatu:
sprawy doktoranckie

Sprawy socjalne studentów WFZ

Kompetencje sekretariatu:
stypendia, zapomogi, zwolnienia z opłat

Pełnomocnik ds. USOS

Kompetencje sekretariatu:
- konsultacje z zakresu używania systemu USOS
- uzupełnianie informacji w systemie USOS
- dopisywanie studentów do zajęć (po uzyskaniu przez nich zgody prowadzącego)

Skip to content