Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

pokój 308 (III piętro)

Pracownicy


mgr inż.
Roman Kalinowski

Stanowisko:
Dyrektor Administracyjny

E-mail:
r.kalinowski@uw.edu.pl

Telefon: 22-55-20-257, 728-870-172

Lokalizacja: ul. Nowy Świat 69, pok. 164

Zakres obowiązków:
administrator budynku
zakupy, ewidencja środków trwałych
awarie; potrzeby remontowe
administrator dostępności architektonicznej

Godziny przyjęć
poniedziałek 9:00-15:30
wtorek 9:00-15:30
środa 9:00-15:30
czwartek 9:00-15:30
piątek 9:00-15:30


mgr
Piotr Goliński

E-mail:
pw.golinski@uw.edu.pl

Telefon: 22-55-20-243, 696-064-157

Lokalizacja: Krakowskie Przedmieście 3, pok. 308

Zakres obowiązków:
obsługa informatyczna WFZ
udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
administrator dostępności cyfrowej
Lokalny Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych --> lodo_wfz@uw.edu.pl

Godziny przyjęć Brak ustalonych godzin przyjęć


Antoni Łakomy

Stanowisko:
konserwator budynku

E-mail:
ar.lakomy@uw.edu.pl

Godziny przyjęć Brak ustalonych godzin przyjęć


Elwira Dzięcioł

Stanowisko:
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

E-mail:
e.dzieciol@uw.edu.pl

Godziny przyjęć Brak ustalonych godzin przyjęć


E-mail:

Godziny przyjęć Brak ustalonych godzin przyjęć


Ewa Kalupa

Stanowisko:
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

E-mail:
e.kalupa@uw.edu.pl

Godziny przyjęć Brak ustalonych godzin przyjęć


Jolanta Żabik

Stanowisko:
personel sprzątający

E-mail:

Godziny przyjęć Brak ustalonych godzin przyjęć