Informacje ogólne i ogłoszenia

Spotkanie informacyjne na temat programów Erasmus oraz możliwości udziału w nich studentów i doktorantów (wyjazdy w roku akademickim 2021/22) odbędzie się

w poniedziałek – 22 lutego 2021, godzina 17.00

Link Google Meet: meet.google.com/izh-tcfs-evz

Z oferty Erasmus IF UW korzystać mogą studenci filozofii (I i II stopień), doktoranci filozofii oraz studenci programów z zakresu kognitywistyki i bioetyki.

Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje o podpisanych umowach dwustronnych, zasadach wstępnej rekrutacji, wysokości stypendiów itp.

Oferta skierowana jest do wszystkich studentów i doktorantów Wydziału Filozofii (w tym także studentów MISH, MISMaP, Kognitywistyki, Bioetyki oraz WISiP oraz doktorantów szkół doktorskich, którzy piszą rozprawę z zakresu filozofii) z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich. (wyjazd w roku akademickim 2021/2022)

Serdecznie zapraszamy!

Wymagane dokumenty należy przesłać do dnia 15 marca 2021 roku.

Skip to content