Informacje ogólne i ogłoszenia

Spotkanie informacyjne na temat programów Erasmus oraz możliwości udziału w nich studentów i doktorantów (wyjazdy w roku akademickim 2022/23) odbędzie się

w środę – 2 marca 2022, godzina 17.00

Link Google Meet: meet.google.com/dfu-fjjv-jfs

Z oferty Erasmus IF UW korzystać mogą studenci filozofii (I i II stopień), doktoranci filozofii oraz studenci programów z zakresu kognitywistyki i bioetyki.

Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje o podpisanych umowach dwustronnych, zasadach wstępnej rekrutacji, wysokości stypendiów itp.

Oferta skierowana jest do wszystkich studentów i doktorantów Wydziału Filozofii (w tym także studentów MISH, MISMaP, Kognitywistyki, Bioetyki oraz WISiP oraz doktorantów szkół doktorskich, którzy piszą rozprawę z zakresu filozofii) z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich. (wyjazd w roku akademickim 2022/2023)

Serdecznie zapraszamy!

Ogólne zasady kwalifikacji

Skip to content