Kalendarz akademicki

1. SEMESTR ZIMOWY

15.10.2020 r. – 21.02.2021 r.

1) zajęcia dydaktyczne (blok I)*

15.10.2020 r. – 15.11.2020 r.

2) termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów (zgodnie z § 31 ust. 4 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim)

06.11.2020 r.

3) zajęcia dydaktyczne (blok II)*

16.11.2020 r. – 13.12.2020 r.

4) I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim roku 
akademickiego 2020/21, okres dokonywania podpięć 
przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku 
akademickiego 2020/2021 (zgodnie z § 21 ust 2 Regulaminu
Studiów na Uniwersytecie Warszawskim)

01.12.2020 r. – 30.12.2020 r.

5) zajęcia dydaktyczne (blok III)*

14.12.2020 r. – 22.12.2020 r.

6) wakacje zimowe

23.12.2020 r. – 06.01.2021 r.

7) zajęcia dydaktyczne (blok III c.d.)*

07.01.2021 r. – 31.01.2021 r.

8) termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym (zgodnie z § 32 ust. 3 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim)

18.01.2021 r.

9) egzaminacyjna sesja zimowa

01.02.2021 r. – 14.02.2021 r.

– egzaminy z języków obcych

01.02.2021 r.

10) przerwa międzysemestralna

15.02.2021 r. – 21.02.2021 r.

Objaśnienia:
* daty bloków są umowne, oznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają charakteru obligatoryjnego,
** dotyczy kierunków studiów, dla których planowany termin ich zakończenia przypada na koniec semestru zimowego

2. SEMESTR LETNI

22.02.2021 r. – 30.09.2021 r.

1) zajęcia dydaktyczne (blok I)*

22.02.2021 r. – 21.03.2021 r.

2) egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego

26.02.2021 r. – 07.03.2021 r.

− egzaminy poprawkowe z języków obcych

27.02.2021 r.

− egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego dla
studentów Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki i Wydziału 
Matematyki, Informatyki i Mechaniki, przy czym egzaminy 
poprawkowe z języków obcych będą odbywały się 
27.02.2021 r.

22.02.2021 r. – 27.02.2021 r.

− semestr letni dla studentów Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki
i Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

01.03.2021 r. – 30.09.2021 r.

3) okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje
dotyczące zaliczenia semestru zimowego 2020/2021**

08.03.2021 r. – 31.03.2021 r.

4) termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów (zgodnie z § 31 ust. 4 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim)

14.03.2021 r.

5) zajęcia dydaktyczne (blok II)*

22.03.2021 r. – 30.04.2021 r.

6) wakacje wiosenne

01.04.2021 r. – 06.04.2021 r.

7) zajęcia dydaktyczne (blok III)*

04.05.2021 r. – 13.06.2021 r.

8) dni wolne od zajęć dydaktycznych

07.05.2021 r. – 08.05.2021 r.
(Juwenalia)
04.06.2021 r.

9) termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim
(zgodnie z § 32 ust. 3 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie
Warszawskim)

01.06.2021 r.

10) I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2021/2022 (zgodnie z § 21 ust 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim)

01.06.2021 r. – 30.06.2021 r.

11) egzaminacyjna sesja letnia

14.06.2021 r. – 04.07.2021 r.

– egzaminy z języków obcych

14.06.2021 r.

12) wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych
wakacji letnich oraz praktyki programowe)

05.07.2021 r. – 30.09.2021 r.

13) blok wakacyjny I*

12.07.2021 r. – 13.08.2021 r.

14) blok wakacyjny II*

23.08.2021 r. – 24.09.2021 r.

15) egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego

30.08.2021 r. –12.09.2021 r.

– egzaminy poprawkowe z języków obcych

30.08.2021 r.

16) okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje
dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2020/2021

13.09.2021 r. – 30.09.2021 r.

Objaśnienia:
* daty bloków są umowne, oznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają charakteru obligatoryjnego,
** dotyczy kierunków studiów, dla których planowany termin ich zakończenia przypada na koniec semestru zimowego


Kalendarz-akademicki-2020-2021Pobierz

Archiwum

.:: Kalendarz akademicki 2019-2020

.:: Kalendarz akademicki 2018-2019

.:: Kalendarz akademicki 2017-2018

.:: Kalendarz akademicki 2016-2017

.::  Kalendarz akademicki 2015-2016

Skip to content