Strona Główna > Wydział > Rada Wydziału

Rada Wydziału

Tutaj znajdą Państwo informacje na temat aktualnego składu Rady Naukowej Instytutu Filozofii wraz z terminami dyżurów.

Rada Wydziału Filozofii

Przewodniczący Rady Wydziału Filozofii UW
prof. dr hab. Paweł Łuków

Obsługa administracyjna:
mgr Jolanta Baczewska
mgr Edyta Bieńkowska

Sprawy do porządku obrad należy z zgłaszać na 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady na adres  rada.wydzialu.filozofii@uw.edu.pl

Terminy posiedzeń
Rady Wydziału Filozofii
w roku akademickim 2020/2021

20 października 2020 r.
17 listopada 2020 r.
15 grudnia 2020 r.
19 stycznia 2021 r.
23 lutego 2021 r.
23 marca 2021 r.
20 kwietnia 2021 r.
18 maja 2021 r.
15 czerwca 2021 r.
29 czerwca 2021 r.

Skład Rady Wydziału Filozofii

Przewodniczący Rady Wydziału Filozofii UW
prof. dr hab. Paweł Łuków

Członkowie Rady Wydziału Filozofii UW
1. dr Adam Andrzejewski
2. dr hab. Magdalena Bieniak-Nowak
3. dr hab. Tomasz Bigaj, prof. ucz.
4. dr hab. Magdalena Borowska
5. prof. dr hab. Anna Brożek
6. mgr Alicja Chybińska
7. dr hab. Tadeusz Ciecierski
8. dr hab. Cezary Cieśliński, prof. ucz.
9. Jan Czarnocki
10. prof. dr hab. Janusz Dobieszewski
11. dr Michał Dobrzański
12. dr Bogdan Dziobkowski, prof. ucz.
13. dr Joanna Gęgotek
14. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, prof. ucz.
15. dr hab. Justyna Grudzińska-Zawadowska
16. dr hab. Mariusz Grygianiec, prof. ucz.
17. Delfina Haszczyńska
18. dr hab. Michał Herer
19. dr hab. Aleksandra Horecka
20. mgr Katarzyna Jarzyńska
21. prof. dr hab. Anna Jedynak
22. dr Natalia Juchniewicz
23. dr Natalia Karczewska
24. dr Filip Kawczyński
25. dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz
26. dr Joanna Komorowska-Mach
27. dr hab. Michał Kozłowski
28. dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, prof. ucz.
29. dr Katarzyna Kuś
30. dr hab. Adrian Kuźniar
31. Jan Luśnia
32. dr hab. Krzysztof Łapiński
33. dr Mateusz Łełyk
34. dr Agata Łukomska
35. dr hab. Krystyna Misiuna
36. Mateusz Nocuń
37. dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz.
38. dr hab. Marek Nowak
39. prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska
40. dr hab. Paweł Okołowski
41. prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman
42. dr hab. Marcin Poręba, prof. ucz.
43. prof. dr hab. Adam Przepiórkowski
44. dr hab. Tomasz Puczyłowski
45. dr Wojciech Rostworowski
46. dr Joanna Różyńska
47. dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz
48. dr hab. Mateusz Salwa
49. dr hab. Magdalena Środa, prof. ucz.
50. prof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz
51. dr hab. Tomasz Tiuryn
52. dr hab. Hanna Walentowicz
53. dr hab. Tomasz Wiśniewski
54. dr hab. Anna Wolińska
55. dr hab. Rafał Wonicki
56. dr hab. Anna Wójtowicz, prof. ucz.
57. prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz
58. mgr Joanna Wysocka-Andrusiewicz
59. dr Marta Zaręba
60. dr hab. Urszula Zbrzeźniak

dr Marek Pokropski – przedstawiciel związków zawodowych

Archiwum

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Filozofii UW
prof. dr hab. Stanisław Krajewski
dyżur: środy, godz.11:30-13.00, pok. 111

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Filozofii UW
prof. UW dr hab. Janusz Dobieszewski
dyżur: czwartki, godz. 13:30-15:00, pok. 302, III piętro

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Filozofii UW
prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman
dyżur: wtorki, godz. 12:00-13:00, pok. 306, III piętro
tel. 22-55-20-103

Terminy posiedzeń Rady w roku akad. 2018/2019

Uchwała Rady Naukowej IF UW w sprawie proponowanych zmian w kategoryzacji czasopism

Rada Naukowa Instytutu Filozofii UW oraz Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UW przyjęła w listopadzie 2014 roku uchwały dotyczące proponowanych zmian w kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych i społecznych:

 

 

Uchwały Rady IF UW i Rady WFiS UW zostały poparte przez:

 

 

 

 

 

    • Komisję Senacką Uniwersytetu Warszawskiego ds. Badań.