Centrum Bioetyki i Bioprawa

Centrum Bioetyki i Bioprawa przy Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 2015 roku. Zrzesza doświadczonych i młodych badaczy zajmujących się etycznymi, a także prawnymi i społeczno-kulturowymi aspektami rozwoju nauk medycznych i biologicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej CBB.

Krakowskie Przedmieście 3, pokój 6

Kierownik
Pracownicy
Współpracownicy
  • Joanna Andrusiewicz
  • Anna Chowaniec
  • Katarzyna Korbacz
  • Maciek Zając