Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Głównymi zadaniami Centrum są:
(a) organizacja cyklicznych seminariów, sympozjów i konferencji poświęconych tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej;
(b) wsparcie instytucjonalne dla publikacji poświęconych Szkole;
(c) kontynuacja prac dokumentacyjnych związanych ze Szkołą;
(d) prowadzenie domeny internetowej, poświęconej tradycji Szkoły, stanowiącej rzetelne źródło informacji na jej temat.

Strona internetowa Centrum: slw.uw.edu.pl
www.facebook.com/LvovWarsawSchool/

The Lvov-Warsaw School Research Center
Faculty of Philosophy, University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warsaw, Poland

slw@uw.edu.pl

Kierownik
Pracownicy
Współpracownicy
 • Dr Marcin Będkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Johannes Brandl (Universität Salzburg)
 • Prof. Arkadiusz Chrudzimski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Prof. Francesco Coniglione (Università degli Studi di Catania)
 • Dr Guillaume Fréchette (Universität Salzburg)
 • Prof. Mariusz Grygianiec (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Olga Honczarenko (Національна академія Державної прикордонної служби, Хмельницький)
 • Dr Stepan Ivanyk (Львівське Філософське Tовариство ім. К. Твардовського)
 • Prof. em. Jacek Jadacki (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Ihor Kariwec (Львівська Політехніка)
 • Prof. Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • Prof. Roman Murawski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. Wojciech Rechlewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • Prof. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Dr Sébastien Richard (Université Libre de Bruxelles)
 • Dr Zuzana Rybařiková (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Prof. Teresa Rzepa (Uniwersytet SWPS, Poznań)
 • Prof. Maria van der Schaar (Universiteit Leiden)
 • Prof. Peter Simons (Trinity College Dublin)
 • Prof. Friedrich Stadler (Universität Wien)
 • Prof. Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Kordula Świętorzecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
 • Prof. Marcin Tkaczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Prof. em. Jan Woleński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Prof. Jan Zygmunt (Uniwersytet Wrocławski)
Skip to content