Centrum Badań Porównawczych nad Filozofią Wschodu i Zachodu

Do zadań Centrum należy:
1) prowadzenie badań naukowych o charakterze komparatystycznym w odniesieniu do zachodniej i wschodniej tradycji filozoficznej;
2) integrowanie krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego;
3) upowszechnianie badań naukowych w kraju i za granicą (publikacje, konferencje);
4) prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie filozofii z uwzględnieniem wschodnich tradycji filozoficznych (Azja, Bliski Wschód) w ramach wydarzeń własnych i organizowanych przez inne podmioty;
5) promowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego.

Faculty of Philosophy, University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warsaw, Poland
gandhara@uw.edu.pl

Kierownik
Pracownicy
Współpracownicy
  • prof. dr hab. Piotr Balcerowicz
  • prof. dr hab. Agnieszka Kozyra
  • dr Michał Damski
  • dr Monika Nowakowska
  • dr Nastazja Stoch
  • dr Małgorzata Sulich-Cowley
  • mgr Martyna Świątczak-Borowy
Skip to content