Zakład Filozofii Religii

Zakład Filozofii Religii prowadzi badania w zakresie następujących zagadnień i pól problemowych: doświadczenie religijne, koncepcje źródeł i istoty religii i dowody na istnienie Boga, neoplatonizm i filozofia Absolutu, filozofia rosyjska, marksizm i neomarksizm, mistycyzm, myśl Louis-Claude’a de Saint-Martina, problematyka dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza chrześcijańsko-żydowskiego, antropologia filozoficzna, problematyka aksjologiczna i religijno-aksjologiczna, kwestia zła, myśl Stanisława Lema.

KP3, pokój 302

Skip to content