Zakład Historii Filozofii Polskiej

Celem prowadzonych w Zakładzie badań jest opracowanie dziejów polskiej myśli filozoficznej okresu nowożytnego. Badania mają charakter integralny (filozofia traktowana jest jako integralna część całej polskiej kultury umysłowej) oraz porównawczy (filozofia polska ujmowana jest w kontekście europejskiej tradycji filozoficznej).

KP3, pokój 210

Kierownik
Pracownicy
Skip to content