Zakład Etyki

Prowadzimy badania naukowe w zakresie tradycyjnych subdyscyplin etyki, a także interdyscyplinarne prace badawcze wykorzystujące m.in. metody humanistyki, historii idei, aksjologii i nauk społecznych.

Wybrane obszary tematyczne naszych badań to: (1) etyka normatywna (klasyczne teorie etyczne, normatywność, namysł moralny, uzasadnianie przekonań moralnych); (2) bioetyka (etyka kliniczna, etyka badań naukowych, etyczne aspekty ucieleśnienia człowieka, etyka relacji człowiek-przyroda, etyczne podstawy regulacji bioetycznych); (3) etyka społeczna (moralność życia publicznego, równość, tolerancja, solidarność, wspólnota polityczna); (4) etyka stosowana (etyki profesjonalne, etyka nowych technologii).

Uczymy na kierunkach filozofia, bioetyka i kognitywistyka na Wydziale Filozofii UW. Prowadzimy też zajęcia zamawiane przez inne jednostki UW.

Krakowskie Przedmieście 3, pokój 8

Skip to content