Zakład Logiki Filozoficznej

Zakład Logiki Filozoficznej zajmuje się badaniami z zakresu logiki filozoficznej, filozofii matematyki i metodologii nauk. W zakresie zainteresowań pracowników Zakładu znajdują się również problemy teorii decyzji, analitycznej filozofii języka, pragmatyki logicznej, teorii argumentacji, a także filozofii dialogu.

KP3, pokój 111