Zakład Estetyki

Zakład Estetyki prowadzi prace badawcze i edytorskie w zakresie współczesnej fenomenologicznej estetyki francuskiej, roli doświadczenia estetycznego w estetyce pokantowskiej oraz w późnej nowoczesności.

KP3, pokój 107

Skip to content