dr hab.
Mateusz Salwa

Zakład Estetyki

Pracownia Współpracy Międzyuczelnianej


Stanowisko:
adiunkt

Specjalizacja:
filozofia estetyki

E-mail:
mateusz.salwa@uw.edu.pl

Dyżury
środy 9:45-11:15 pok. 107