Zakład Historii Filozofii Nowożytnej

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej prowadzi badania w następujących obszarach: (1) główne problemy filozofii nowożytnej od XVII do XIX w., zarówno w zakresie filozofii teoretycznej, jak i praktycznej; (2) wybrana problematyka filozofii współczesnej: pragmatyzm i neopragmatyzm, fenomenologia, strukturalizm i poststrukturalizm, problematyka filozofii analitycznej nawiązująca do klasycznej metafizyki i teorii poznania, filozofia języka, filozofia umysłu, pogranicza filozofii i kognitywistyki.

KP3, pokój 210

Skip to content