dr
Marek Pokropski

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej


Stanowisko:
adiunkt

Specjalizacja:
fenomenologia, filozofia umysłu, filozofia kognitywistyki

E-mail:
mpokropski@uw.edu.pl

Dyżury
poniedziałki 15:00-16:00 pok. 210