Filozofia (stacjonarna)

Myśli skądinąd mętne i niewyraźne filozofia ma rozjaśnić i ostro odgraniczyć.
Ludwig Wittgenstein

Filozofia, jak żadna inna dyscyplina akademicka, wszechstronnie rozwija sprawności intelektualne studenta.  Ćwiczy inteligencję, zdolność przyswajania sobie nowych umiejętności, rozbudza wyobraźnię. Uczy precyzyjnego, logicznego myślenia oraz jasnego wyrażania myśli.

W trakcie studiów filozoficznych studenci  otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu historii filozofii, zdobywają wiedzę na temat aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach filozoficznych, a także mają możliwość zapoznania się z ogólną problematyką nauk humanistycznych oraz z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi nauk ścisłych.


Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim zajęła I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020

Po raz trzeci z rzędu filozofia na UW zwyciężyła w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy”.

Ranking:http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filozofia


W tegorocznej edycji prestiżowego  QS World University Ranking  Warszawski znalazł się wśród 150 uczelni świata, w których studia z dziedziny filozofii  są prowadzone na najwyższym poziomie.

W kategorii EMPLOYER REPUTATION filozofia  na UW zdobyła 73,8 pkt  i została sklasyfikowana na 63.  miejscu na świecie.
Czytaj więcej: cały ranking  


Wydział Filozofii jest w elitarnej grupie najlepszych jednostek naukowych w Polsce mających kategorię A+