Awanse naukowe

W dniu 22 marca 2021 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Panu Prof. dr. hab. Cezaremu Cieślińskiemu tytuł profesora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia.
W dniu 7 kwietnia 2021 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Panu Prof. dr. hab. Marcinowi Porębie tytuł profesora nauk humanistycznych.  
W dniu 17 czerwca 2021 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Panu Prof. dr. hab. Tomaszowi Bigajowi tytuł profesora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia.
 
Skip to content