Współpraca

Wydział Filozofii UW jest członkiem sieci Philosophy of Language and Mind (PLM), której celem jest:
  • rozwijanie i upowszechnianie filozofii języka i umysłu w Europie
  • zapewnienie przestrzeni do współpracy między członkami  PLM w zakresie badań naukowych i szkoleń oraz pomoc w przygotowywaniu wspólnych wniosków o finansowanie działań badawczych i organizacji przedsięwzięć naukowych
Działania podejmowane przez PLM
  • organizacja raz na dwa lata dużą konferencję poświęconą filozofii języka i umysłu
  • organizacja raz na dwa lata warsztatów poświęconych filozofii języka i umysłu
  • organizacja mistrzowskich szkoleń dla doktorantów
Strona PLM: http://projects.illc.uva.nl/PLM/index.html
Przedstawicielem PLM na Wydziałe Filozofii UW jest prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska
Skip to content