Sukcesy, nagrody i wyróżnienia

Nagroda imienia Jana Łukasiewicza
 • W niedzielę 14 stycznia 2024 r. na Wydziale Filozofii UW prof. Tomaszowi Bigajowi została wręczona Nagroda im. Jana Łukasiewicza na najlepszą pracę w dziedzinie logiki i filozofii nauki. W ramach uroczystości wykłady wygłosili Laureat oraz wyróżnieni prof. Tomasz Placek i dr Bartłomiej Skowron. Serdecznie gratulujemy.

Grant Narodowego Centrum Nauki
 • W dniu 23 lutego 2024 roku Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listy rankingowe konkursu SONATA BIS 13: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2024-02-23-maestro15-sonatabis13 Wśród zwycięskich projektów znalazł się projekt dr Joanny Różyńskiej: "Prawo do integralności fizycznej i psychicznej w dobie biomedycyny i neurotechnologii - integracyjna analiza bioetyczna". Serdecznie gratulujemy!

10.06.2024 Granty Narodowego Centrum Nauki dla Wydziału Filozofii UW
 • Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listy rankingowe konkursów OPUS 26 i 25 (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-05-24-485-projektow-w-konkursach-opus-26-i-sonata19; https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-06-07-wszystkie-projekty-z-list-rezerowych-z-grantami-od-ncn).

  W gronie laureatów konkursu znalazły się następujące osoby reprezentujące nasz Wydział:

  dr Bartosz Maćkiewicz, projekt: “Metaanalizy w filozofii eksperymentalnej”(643926 PLN)

  dr Dan-Cristian Zeman, projekt “Nowe zastosowania podejścia odwołujacego się do zależności od oceny” (913600 PLN)

  dr Maciej Dawid Sendłak, projekt “Paradoks analizy” (293708 PLN)

  dr Krzysztof Andrzej Sękowski, projekt “Metoda eksperymentów myślowych a epistemologia esencji” (249640 PLN)

  prof. dr hab. Joanna Elżbieta Odrowąż-Sypniewska, projekt “Asercja, zobowiązania i zaprzeczalność” (324002 PLN)

13.05.2024 Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Miło nam poinformować, że w gronie laureatów tegorocznej edycji stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znalazł się mgr Maciej Tarnowski z Wydziału Filozofii.

21.06.2024 Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców
 • Dr Krzysztof Sękowski został laureatem stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców https://www.uw.edu.pl/stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-2024/

15.11.2023 Medal Młodego Uczonego
 • Dr Mateusz Łełyk z Wydziału Filozofii UW podczas uroczystości święta Politechniki Warszawskiej 15 listopada 2023 r. otrzymał Medal Młodego Uczonego. Pierwszy raz w historii to zaszczytne wyróżnienie, przyznawane przez Politechnikę Warszawską, otrzymał przedstawiciel wydziału humanistycznego. Gratulujemy!

  Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku, przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal jest nadawany osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia.

  Dr Matesz Łełyk jest wykładowcą Wydziału Filozofii UW, pracownikiem Zakładu Logiki. Należy również do zespołu prof. Cezarego Cieślińskiego, realizującego projekt “Epistemic and semantic commitments of foundational theories” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu MAESTRO. Z dorobkiem Laureata można zapoznać się m.in. tutaj: https://uw.academia.edu/Mateusz%C5%81e%C5%82yk

  Jak sam wskazuje dr Mateusz Łełyk, właściwym obszarem jego aktywności naukowej jest filozofia matematyki, a dokładniej zagadnienia związane z uzasadnianiem poprawności układów aksjomatów dla matematyki. W swojej pracy wykorzystuje formalne narzędzia współczesnej logiki matematycznej do modelowania i wyjaśniania problemów filozoficznych.
04.09.2023 Grant NPRH
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki konkursu Uniwersalia 2.2 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Do finansowania został zakwalifikowany m.in. projekt dr. hab. Michała Herera z Wydziału Filozofii UW na tłumaczenie siedmiu niewydanych dotąd w Polsce tomów wykładów Michela Foucaulta w Collège de France. Nagrodzony projekt będzie realizowany na Wydziale Filozofii UW. Prof. Michał Herer zajmuje się filozofią współczesną. Opublikował m.in. monografie: Gilles Deleuze. Struktury – Maszyny – Kreacje oraz Filozofia aktualności za Nietzschem i Marksem. Ponadto przełożył on dzieła takich autorów jak Adorno, Deleuze i właśnie Foucault. Jest też kierownikiem Zakładu Filozofii Współczesnej na Wydziale Filozofii UW. Serdecznie gratulujemy!
02.08.2023 Granty Narodowego Centrum Nauki dla Wydziału Filozofii UW
 • Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2023 roku Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listy rankingowe konkursu SONATINA 7. Miło nam poinformować, że w gronie zwycięskich projektów w konkursie NCN SONATINA 7 znalazły się dwa projekty, które będą realizowane na Wydziale Filozofii UW:
  •  mgr Grzegorz Gaszczyk, projekt pt. Normatywne znaczenie rozróżnienia między informatywnymi i nieinformatywnymi aktami mowy.
  • dr Karol Zachariasz Lenart, projekt pt. Czy rzeczywistość jest czysto jakościowa? Analiza indywidualistycznych i jakościowych wyjaśnień natury indywiduów i struktury rzeczywistości.
   
29.06.2023 Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców
18.05.2023 Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Miło nam poinformować, że w gronie laureatów tegorocznej edycji stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znaleźli się dr Bartosz Maćkiewicz oraz mgr Krzysztof Sękowski z Wydziału Filozofii.
23.02.2023 Konkurs MAESTRO i SONATA BIS
 • W dniu 23 lutego 2023 roku Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listy rankingowe konkursów konkursów MAESTRO i SONATA BIS: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2023-02-23-maestro14-sonatabis12 Wśród zwycięskich projektów znalazł się projekt pana dr. Mateusza Łełyka: „Logiczne i epistemologiczne kryteria istotności w podstawach matematyki”.
04.07.2022 Stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców
 • Dr Adam Andrzejewski został laureatem stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców.
23.05.2022 Granty Narodowego Centrum Nauki dla Wydziału Filozofii UW
 • W dniu 23 maja 2022 roku Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listy rankingowe konkursu OPUS 22: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-05-23-wyniki-opus22-sonata17Wśród zwycięskich projektów znalazły się:
  • „Kategorie jakościowości i indywidualności w logice, ontologii i fizyce”, pana prof. dr hab. Tomasza Bigaja,
  • „Niemoralna propozycja? Etyka wynagradzania uczestników badań biomedycznych”, pani dr Joanny Różyńskiej,
  • „Idee postępu i rozwoju w kontekście kryzysu klimatycznego w filozofii peryferyjnej w XXI wieku”, pani dr Katarzyny Bielińskiej-Kowalewskiej
  .
02.12.2022 Nagrody PAN im. Kotarbińskiego
 • Dr Marek Pokropski otrzymał nagrodę naukową Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie filozofii im. Tadeusza Kotarbińskiego za książkę Mechanisms and consciousness: integrating phenomenology with cognitive science.
06.12.2022 Granty Narodowego Centrum Nauki dla Wydziału Filozofii UW
 • W dniu 6 grudnia 2022 roku Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listy rankingowe konkursu OPUS 23 i PRELUDIUM 21: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2022-12-06-opus23-preludium17-polonez-bis-2Wśród zwycięskich projektów znalazły się:
  • „Instytucje usytuowane: filozoficzna analiza tworzenia lokalnych instytucji oraz ich trwałości”, pana dr. Konrada Wernera,
  • „Semiotyka rytuału: intelektualna debata na temat sakramentów w początkach Uniwersytetu Paryskiego, jej praktyczne konsekwencje i kontekst (ok. 1160 – 1215)”, pana mgr. Jana Maliszewskiego,
  • „Argumentacje transcendentalne. Modele i zastosowania”, pana mgr. Stanisława Jędrczaka
  .
14.12.2022 Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr. Przemysława Wałęgi
 • Dr Przemysław Wałęga otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Joanny Golińskiej-Pilarek „Sub-Propositional Fragments of Halpern-Shoham Logic: Between Expressiveness and Complexity (Podzdaniowe fragmenty logiki Halperna-Shohama: pomiędzy wyrażalnością a złożonością)”.
04.07.2021 Stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców
  Dr Maciej Sendłak został laureatem stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców.
20.05.2021 Granty Narodowego Centrum Nauki dla Wydziału Filozofii UW
  Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2021 roku Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listy projektów, które uzyskały finansowanie w konkursach: OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2:
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2021-05-20-opus20-preludiumbis2-sonata16
  Miło nam poinformować, że w gronie zwycięzców znalazły się projekty, które będą realizowane na Wydziale Filozofii.
 • "Matematyzowane teorie naukowe i podstawy matematyki stosowanej" dra Jeffrey'a Ketlanda (OPUS)
 • "Prawdopodobieństwo okresów warunkowych - model grafowy" dr hab. Anny Wójtowicz (OPUS)
 • "Implicytność, internalizacja i teoretyczność - psychologia potoczna jako teoria" dra hab. Tadeusza Ciecierskiego (PRELUDIUM BIS)
 • "Rozumowanie w egzegezie biblijnej: od Stefana Langtona do Tomasza z Akwinu" dra Marcina Trepczyńskiego (SONATA)
20.10.2021 Nagrody Prezesa Rady Ministrów
  Z ogromną radością informujemy, że pan dr Michał Siermiński otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską pt. „Ewolucja ideowa polskiej inteligencji opozycyjnej w latach 1968–1981”, której promotorem był dr hab. Michał Kozłowski.
03.11.2021 Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2021
  Z ogromną radością informujemy, że pracownik naszego Wydziału prof. dr hab. C. Cieśliński otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2021 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za rozwiązanie kluczowych problemów deflacjonistycznej teorii prawdy.
26.11.2021 Granty Narodowego Centrum Nauki dla Wydziału Filozofii UW
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2021 roku Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listy rankingowe konkursu PRELUDIUM 20: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2021-11-26-opus21-preludium20
 •  Miło nam poinformować, że w gronie zwycięzców znalazły się projekty, które będą realizowane na Wydziale Filozofii.
 • ” Paradoks Moore’a w myśli i języku: ku jednolitej strategii wyjaśnienia ” mgr Maciej Tarnowski
 • ” Źródła intuicji filozoficznych: w kierunku modelu generowania intuicji ” mgr Dominik Dziedzic
 • ” Miejsce równości w utylitaryzmie Johna Stuarta Milla ” mgr Elżbieta Anna Filipow
 • ” Reinterpretując anaforę: w stronę podejścia opartego na wieloznaczności ” mgr Antonina Weronika Jamrozik” Feralizing” (zdziczanie) jako alternatywa dla “rewilding” (ponowne zdziczenie) w humanistyce środowiskowej i badaniach nad antropocenem ” mgr Agata Zuzanna Kowalewska
29.12.2021 Mgr Michał Pawłowski oraz Bartosz Wesół laureatami Kurt Gödel Award 2021
  Z ogromną radością informujemy, iż studenci naszego Wydziału mgr Michał Pawłowski oraz Bartosz Wesół zostali uhonorowani Kurt Gödel Award 2021, przyznawanej przez berlińskie koło przyjaciół Godla i Uniwersytet w Wuppertal.
https://kurtgoedel.de/kurt-goedel-award-2021/
20.02.2020 Grant NCN MAESTRO dla dr hab. prof. ucz. Cezarego Cieślińskiego

Mamy przyjemność poinformować, że w gronie laureatów prestiżowego programu MAESTRO 11 Narodowego Centrum Nauki znalazł się dr hab. prof. ucz. Cezary Cieśliński. Projekt „Epistemiczne i semantyczne zobowiązania fundamentalnych teorii matematycznych” otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 413 800 zł Lista rankingowa dostępna jest na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-02-18-maestro11-sonatabis9-uwertura4

 
27.04.2020 Filozofia w QS WORLD UNIVERSITY RANKING 2020

W tegorocznej edycji prestiżowego QS World University Ranking Uniwersytet Warszawski znalazł się wśród 150 uczelni świecie, gdzie studia filozoficzne są prowadzone na najwyższym poziomie!

 
07.05.2020 Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Filozofii UW

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2020 roku Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listy rankingowe konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-05-18-opus18-preludium18-sonata15-preludium-bis1 Miło nam poinformować, że w gronie zwycięskich projektów w konkursach NCN OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM 18 znalazły się projekty, które będą realizowane w Instytucie Filozofii UW: (1) dr hab. Justyna Grudzińska – Zawadowska (OPUS, projekt pt. W stronę kognitywnie wiarygodnego, kompozycyjnego modelu kwantyfikacji w języku naturalnym), (2) dr Aleksandra Mroczko – Wąsowicz (OPUS, projekt pt. Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym), (3) dr Mateusz Łełyk (SONATA, projekt pt. Prawda: pomiędzy dyskwotacją i kompozycyjnością) (4) mgr Jakub Rudnicki (PRELUDIUM, projekt pt. Semantyka bez intencji: wyrażenia demonstratywne, wspólne nazwy własne oraz istotność kontekstowa)

   
18.06.2020 Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców 2020
17 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów stypendium ministra. Stypendia otrzymało 13 osób z Uniwersytetu Warszawskiego: 6 naukowców ze stopniem doktora oraz 7 doktorantów. Stypendyści z UW reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe: historię, archeologię, filozofię, psychologię, nauki o kulturze i religii, nauki fizyczne, nauki chemiczne oraz informatykę. Minister przyznał stypendia 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom. Wśród laureatów stypendium ministra znaleźli się:
 • dr Krystyna Bielecka, Wydział Filozofii i Socjologii, (filozofia)
 • mgr Maria Ferenc Piotrowska, Wydział Filozofii i Socjologii (historia)
21.07.2020 Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Filozofii UW

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2020 roku Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listy rankingowe konkursu ETIUDA 8. Miło nam poinformować, że w gronie zwycięskich projektów w konkursie NCN ETIUDA 8 znalazł się projekt, który będzie realizowany w Instytucie Filozofii UW: mgr Agata Zuzanna Kowalewska (ETIUDA, projekt pt. Przyroda w polskich sztukach wizualnych w latach 2000-2020 – analiza filozoficzna.)

   
21.07.2020 Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim na I miejscu w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020

Po raz trzeci z rzędu filozofia na UW zwyciężyła w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy”. Szczegóły: http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filozofia

   
17.09.2020 Prof. Joanna Golińska-Pilarek powołana do Rady Narodowego Centrum Nauki

Z radością zawiadamiamy, że minister nauki i szkolnictwa wyższego Pan Wojciech Murdzek powołał naszą Koleżankę, Panią Prof. Joannę Golińską-Pilarek, w skład Rady Narodowego Centrum Nauki na najbliższą, czteroletnią kadencję. Serdecznie Pani Profesor gratulujemy!

05.04.2019 QS WORLD UNIVERSITY RANKING 2019
W tegorocznej edycji prestiżowego QS World University Ranking Uniwersytet Warszawski znalazł się wśród 150 uczelni świecie, gdzie studia filozoficzne są prowadzone na najwyższym poziomie.


21.05.2019 Stypendium START
Miło nam poinformować, że w gronie laureatów programu START 2019 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej znalazł się dr Mateusz Łełyk: https://www.fnp.org.pl/znamy-laureatow-programu-start-2019/


21.05.2019 Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Filozofii UW
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 maja 2019 roku Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listy rankingowe konkursów OPUS 16, SONATA 14 oraz PRELUDIUM 16. Miło nam poinformować, że w gronie laureatów zaleźli się pracownicy naszego Instytutu: dr Filip Kawczyński (SONATA, projekt pt. W poszukiwaniu zunifikowanej metasemantyki) oraz dr Dariusz Kalociński (OPUS, projekt pt. Algorytmiczne modele predykcji: własności formalne i konsekwencje filozoficzne).  


27.05.2019 Nagroda w konkursie ACADEMIA 2019 dla książki „Filozofia religii. Kontrowersje”
W konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2019 nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych otrzymała książka „FILOZOFIA RELIGII. KONTROWERSJE” pod redakcją Jacka Hołówki i Bogdana Dziobkowskiego. Do tegorocznej edycji konkursu 51 wydawców zgłosiło 138 książek. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 24 maja podczas X Warszawskich Targów Książki. Więcej informacji oraz pełną listę laureatów można znaleźć tutaj: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/aktualnosci?cmn_id=1339&ph_content_start=show  


14.06.2019 Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim zajęła I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019
Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim ponownie zajęła I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019.


02.11.2019 Dr Bartosz Wcisło laureatem prestiżowej nagrody E.W. Betha 2019
Miło nam poinformować, że dr Bartosz Wcisło otrzymał nagrodę E. W Betha za pracę doktorską obronioną w Instytucie Filozofii UW w 2018 roku pt. “Understanding the strength of compositional truth”, napisaną pod kierunkiem dr. hab., prof. UW Cezarego Cieślińskiego. Praca doktorska Bartosza Wcisły została wyróżniona spośród 14 innych prac zgłoszonych do nagrody. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 15 sierpnia 2019 roku w Rydze podczas European Summer School in Logic, Language and Information. Nagroda Betha, przyznawana od 1988 roku przez Association for Logic, Language and Information, stanowi najważniejszą na świecie nagrodę za prace doktorskie z zakresu logiki. Rozprawa dr. Bartosza Wcisły jest trzecią pracą doktorską, obronioną na Uniwersytecie Warszawskim, która uzyskała nagrodę Betha (dr Michał Skrzypczak – nagrodzony w 2015 r. oraz dr hab. Leszek Kołodziejczyk – nagrodzony w 2006 r.). Większą liczbą laureatów nagrody Betha niż Uniwersytet Warszawski może się poszczycić tylko jeden uniwersytet na świecie – University of Amsterdam (4 laureatów).


09.11.2019 Wyniki konkursu MNiSW Narodowy Program Rozwoju Humanistyki „Fundamenty”
Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 lipca 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swojej stronie internetowej wyniki konkursu „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.” w ramach modułu Fundamenty NPRH. Miło nam poinformować, że w gronie laureatów konkursu NPRH znalazł się prof. dr hab. Jacek Juliusz Jadacki („Encyklopedia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Logika – ontologia – epistemologia – psychologia – etyka – estetyka”, 1 307 376,00 PLN).


28.11.2020 Dr hab. Cezary Cieśliński laureatem nagrody naukowej PAN
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada 2019 roku Polska Akademia Nauk opublikowała na swojej stronie internetowej listy przyznanych nagród naukowych Wydziału I PAN w 2019: Miło nam poinformować, że w gronie laureatów za pracę The Epistemic Lightness of Truth. Deflationism and Its Logic znalazł się dr hab. Cezary Cieśliński, prof. UW.


11.12.2019 Dr Bogdan Dziobkowski został powołany na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Dr Bogdan Dziobkowski, wicedyrektor Instytutu Filozofii UW, został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023. To kolejny wielki sukces naszego przedstawiciela w centralnych gremiach regulacyjnych w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.
Skip to content slot gacor slot gacor slot gacor https://ibufoundation.or.id/totoup/ situs toto situs toto situs toto slot gacor slot gacor bento4d https://kel-pakelan.kedirikota.go.id/toto/ https://kel-pakelan.kedirikota.go.id/thai/ https://binaprajapress.kemendagri.go.id/lib/ situs toto situs togel slot gacor situs toto toto slot slot gacor situs togel situs toto situs togel https://bpkad.belukab.go.id/thai/ situs toto slot gacor situs togel slot gacor monperatoto monperatoto monperatoto slot gacor slot gacor slot gacor monperatoto slot gacor SLOT GACOR situs toto situs togel slot gacor togel online togel online bandar togel online toto togel togel online situs toto bento4d bo togel situs togel togel online bandar toto situs togel resmi situs toto situs togel situs togel bandar togel online situs togel online situs togel terpercaya bento4d monperatoto cabe4d slot gacor https://manajemen.fe.uin-malang.ac.id/wp-content/fonts/image/ slot gacor slot gacor slot gacor situs togel