Studia podyplomowe

Przede wszystkim należy studiować filozofię dlatego, że wielkość kontemplowanego przez nią świata sprawia, iż umysł też staje się wielki i może osiągnąć ową jedność ze wszechświatem, która jest jego najwyższym dobrem.
Bertrand Russell

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą swoje dotychczasowe wykształcenie wzbogacić  o znajomość filozofii, chcą nauczyć się precyzyjnego i logicznego myślenia oraz  jasnego wyrażania myśli. Dzięki nim absolwenci różnych kierunków mają możliwość zdobycia nowych kompetencji, otwierających przed nimi dodatkowe ścieżki rozwoju i kariery. Studia mają charakter akademicki, trwają dwa lub trzy semestry (specjalizacja nauczycielska), zjazdy odbywają się w weekendy.

Wydział Filozofii UW prowadzi następujące studia podyplomowe:
– Podyplomowe Studia Bioetyczne
– Podyplomowe Studia Filozoficzne
– Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja nauczycielska)

Skip to content