Zakład Semiotyki Logicznej

Zakład Semiotyki Logicznej prowadzi działalność naukową w zakresie klasycznych zagadnień semiotycznych (np. ogólna teoria znaku i znaczenia), jak i istotnych problemów współczesnej filozofii języka, takich jak semantyka formalna i nieformalna czy związki między syntaktyką a semantyką.

KP3, pokój 304

Skip to content