Pracownia Dydaktyki Filozofii

Członkowie pracowni:
dr Ewa Bogusz- Bołtuć (pracownik University of Illinois at Springfield i współpracownik Wydziału Filozofii UW)
dr Dominika Depta- Marel (nauczycielka filozofii w Społecznej SP nr 16 w Warszawie i współpracownik Wydziału Pedagogiki i Wydziału Filozofii UW)

Współpracownicy:
dr hab. Małgorzata Przanowska (Wydział Pedagogiki UW)
dr hab. Urszula Zbrzeźniak
dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz.
dr Magdalena Gawin

Dyżur: środa godz. 15.00- 16 30

KP3, pokój 107

Kierownik
Pracownicy